Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

45: Ikiaikainen kauneus on suostunut…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

45: Ikiaikainen kauneus on suostunut…

Ikiaikainen kauneus on suostunut kahlehdittavaksi, jotta ihmiskunta voisi päästä kahleistansa, ja on alistunut vangiksi tähän kaikkein mahtavimpaan linnoitukseen, jotta koko maailma voisi saavuttaa todellisen vapauden. Pohjia myöten Hän on tyhjentänyt murheen maljan, jotta maan kaikki kansat saavuttaisivat ikuisen ilon ja täyttyisivät riemusta. Tämä on osoitus Herranne, armeliaan, armahtavaisimman armosta. Me olemme antautunut alennettavaksi, oi te Jumalan ykseyteen uskovat, jotta teidät ylennettäisiin, ja olemme kärsinyt moninaisia onnettomuuksia, jotta teitä onni ja menestys seuraisivat. Hän on tullut rakentamaan uudeksi koko maailman, mutta nähkää, miten ne, jotka ovat asettaneet Jumalalle vertaisia, ovat pakottaneet Hänet asumaan kaupungeista lohduttomimmassa.