Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

44: Älkää luopuko Jumalan pelosta, oi…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

44: Älkää luopuko Jumalan pelosta, oi…

Älkää luopuko Jumalan pelosta, oi te maailman oppineet, vaan arvostelkaa vilpittömästi tämän oppimattoman asiaa, sillä Hänestä ovat kaikki Jumalan, suojelijan, itseolevan kirjat todistaneet. – – Ettekö kauhistu Jumalan suuttumusta, ettekö pelkää Häntä, jolla ei ole vertaa eikä kaltaista? Hän, jolle maailma on vääryyttä tehnyt, ei sivu 115 ole milloinkaan kanssanne seurustellut, ei tutkinut kirjojanne eikä ottanut osaa mihinkään kiistoihinne. Kaapu, jota Hän kantaa, Hänen hulmuavat suortuvansa, Hänen päähineensä, kaikki todistavat Hänen sanojensa totuudesta. Miten kauan te aiotte jatkaa vääryyksiänne? Katsokaa, millaisessa asumuksessa Hänet, joka on oikeudenmukaisuuden olennoituma, on pakotettu asumaan! Avatkaa silmänne ja nähdessänne Hänen ahdinkonsa ajatelkaa tarkasti, mitä teidän kätenne ovat tehneet, jottette jäisi vaille Hänen jumalallisen ilmaisunsa valoa ettekä osattomiksi Hänen tietonsa valtamerestä.

Jotkut niin tavallisen kansan kuin ylhäisönkin keskuudessa ovat huomauttaneet siitä, ettei tämä Vääryyttäkärsinyt ole hengellisen säädyn jäsen eikä myöskään profeetan jälkeläinen. Sano: Oi te, jotka väitätte olevanne oikeudenmukaisia! Ajatelkaa hetkisen verran, ja te tajuatte, miten mittaamattomasti ylhäisempi Hänen nykyinen asemansa on siihen asemaan verrattuna, joka Hänellä mielestänne tulisi olla. Kaikkivaltiaan tahto on säätänyt, että Hänen asiansa on lähdettävä ja ilmaistava huonekunnasta, joka on täydellisesti vailla kaikkea, mitä hengenmiehet, jumaluusoppineet, viisaat ja filosofit tavallisesti omaavat.

Jumalallisen hengen henkäykset herättivät Hänet ja käskivät Häntä nousemaan ja julistamaan ilmoituksensa. Tuskin oli Hän unestansa havannut, kun Hän jo korotti äänensä ja kutsui koko ihmiskuntaa Jumalan, kaikkien maailmoiden herran tykö. Ihmisten heikkouden sivu 116 ja häilyväisyyden tähden Me olemme heltynyt nämä sanat ilmaisemaan; muutoin on julistamamme asia sellainen, ettei ainutkaan kynä voi sitä koskaan kuvata eikä mikään mieli sen suuruutta tajuta. Tästä todistaa Hän, jonka tykönä on äitikirja.