Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

43: Oi Afnán, oi sinä, joka olet Minun…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

43: Oi Afnán, oi sinä, joka olet Minun…

sivu 109Oi Afnán, oi sinä, joka olet Minun ikivanhasta rungostani haarautunut! Levätkööt kirkkauteni ja armeliaisuuteni sinun päälläsi. Miten avara onkaan Jumalan asian pyhättö! Se on suojannut katokseensa kaikki maailman kansat ja sukukunnat ja on pian kokoava siimekseensä koko ihmiskunnan. Palvelemisesi päivä on nyt koittanut. Lukemattomat muistiot todistavat niistä armolahjoista, joita sinulle on suotu. Nouse viemään voittoon Minun asiaani ja valloita puheesi voimalla ihmissydämet. Sinun on julistettava sitä, mikä turvaa kurjien ja sorrettujen rauhan ja hyvinvoinnin. Vyötä kilvoituksesi kupeet, jotta voisit kenties vapauttaa vangin kahleistansa ja auttaa häntä pääsemään todelliseen vapauteen.

Tänä päivänä oikeudenmukaisuus valittaa tilaansa ja kohtuus huokaa sorron ikeen alla. Sortovallan raskaat pilvet ovat pimentäneet maan kamaran ja peittäneet sen kansat. Kirkkauden kynämme liikkeellä Me olemme kaikkivaltaisen säätäjän käskystä henkäissyt uuden elämän jokaiseen ihmisruumiiseen ja täyttänyt jokaisen sanan uudella voimalla. Kaikki luodut todistavat tästä maailmanlaajuisesta uudistumisesta. Tämä on tärkein ja riemullisin uutinen, minkä tämän Vääryyttäkärsineen kynä on ihmiskunnalle ilmoittanut. Miksi siis pelkäätte, oi rakastettuni? Kuka voisi teidät peljästyttää? Vähäisinkin kosteus on kylliksi liuentamaan sen kovettuneen saven, josta tämä turmeltunut sukupolvi on muovautunut Pelkkä yhteen kokoontumisenne on riittävä sivu 110 hajottamaan näiden joutavien ja arvottomien ihmisten joukot. – –

Tänä päivänä jokainen syvällistä näkemystä omaava ihminen myöntää auliisti, että ohjeet, jotka tämän Vääryyttäkärsineen kynä on ilmoittanut, ovat suurin liikkeelle paneva voima maailman kehittämiseksi ja sen kansojen jalostamiseksi. Nouskaa, oi ihmiset, ja päättäkää Jumalan mahdin avulla voittaa oman itsenne, jotta koko maailma voisi pelastua ja vapautua orjuudestansa turhien kuvitelmiensa jumalille, jotka ovat aiheuttaneet niin suurta vahinkoa viheliäisille palvojillensa ja ovat heidän kurjuudestansa vastuussa. Nämä epäjumalat ovat olleet esteenä ihmisen ponnistellessa edetäkseen täydellisyyden tiellä. Toivomme hartaasti, että jumalallisenvoiman käsi antaisi apuansa ihmiskunnalle ja pelastaisi sen tuskallisesta alennuksesta.

Eräässä muistiossa on ilmaistu nämä sanat: Oi Jumalan kansa! Älkää kuluttako aikaanne omissa askareissanne, vaan keskittäkää ajatuksenne siihen, mikä on parantava ihmiskunnan kohtaloita ja puhdistava ihmisten sydämet ja sielut. Tämä on parhaiten saavutettavissa puhtaitten ja pyhien tekojen, hyveellisen elämän ja nuhteettoman käytöksen kautta. Rohkeat teot takaavat tämän asian voiton, ja hurskas luonne vahvistaa sen voimaa. Takertukaa vanhurskauteen, oi Bahán kansa! Tämä totisesti on käsky, jonka tämä Vääryyttäkärsinyt on teille antanut ja jonka Hän on säädöksistänsä ensimmäiseksi teistä jokaiselle asettanut.

sivu 111Oi ystävät! Teidän tulee virvoittaa ja elävöittää sielujanne niillä armollisilla suosionosoituksilla, jotka tänä jumalallisena, tänä sieluja sykähdyttävänä kevätaikana päällenne vuodatetaan. Hänen suuren kirkkautensa päiväntähti on valaissut teitä loistollansa ja Hänen rajattoman armonsa pilvet ovat suojanneet teidät siimekseensä. Kuinka ylevä palkkio odottaakaan sitä, joka ei ole itseltään tätä suurta armolahjaa evännyt eikä ole ollut sokea rakastetuimpansa kauneudelle Hänen tässä uudessa asussansa ilmestyttyään. Olkaa valppaat, sillä paholainen vaanii teitä, valmiina teidät viettelemään. Vyöttäytykää hänen jumalattomia juoniansa vastaan ja kaikkinäkevän Jumalan nimen valon johdattamina pelastautukaa teitä ympäröivästä pimeydestä. Kattakoon näkemyksenne koko maailman älköönkä olko vain omaan itseenne rajoittuva. Paholainen on se, joka estää ihmislasten kehittymistä ja jarruttaa heidän henkistä kasvuansa.

Tänä päivänä jokaisen ihmisen velvollisuus on pitää lujasti kiinni siitä, mikä edistää kaikkien kansojen ja oikeudenmukaisten hallitusten etuja ja ylentää niiden asemaa. Joka ainoalla säkeellä, jonka korkeimman kynä on ilmoittanut, on rakkauden ja ykseyden ovet aukaistu ja leväytetty selkoselleen ihmisten kasvojen eteen. Me olemme aiemmin julistanut – ja meidän sanamme on totuus: ”Seurustelkaa kaikkien uskontojen seuraajien kanssa ystävyyden ja toveruuden hengessä.” Kaikki, mikä on saanut ihmislapset kaihtamaan toisiaan ja aiheuttanut eripuraa sivu 112 ja hajaannusta heidän keskuudessaan, on näiden sanojen ilmoittamisen kautta mitätöity ja kumottu. Olevaisuuden maailman jalostamiseksi ja ihmisten mielen ja sielun ylevöittämiseksi on Jumalan tahdon taivaasta alas lähetetty se, mikä on kaikkein tehokkain keino koko ihmissuvun kasvattamiseksi. Kaiken muinaisten kansojen puhuman ja kirjoittaman olennaisin ydin ja täydellisin ilmaus on tässä voimallisessa ilmoituksessa kaiken omistavan, ikiolevan tahdon taivaasta alas lähetetty. Aiemmin on ilmoitettu: ”Rakkaus omaan maahan on Jumalan uskon perusaineksia.” Ylevyyden kieli on kuitenkin ilmaisemisensa päivänä julistanut: ”Kunnia ei kuulu sille, joka rakastaa omaa maatansa, vaan paremminkin sille, joka rakastaa koko maailmaa.” Näiden ylevien sanojen vapauttavan voiman kautta Hän on antanut uuden sysäyksen ihmissydänten linnuille ja säätänyt niille uuden suunnan sekä pyyhkinyt pois Jumalan pyhästä kirjasta vähäisimmätkin jäljet ahdasalaisuudesta ja rajoittuneisuudesta.

Oi oikeudenmukaisuuden kansa! Olkaa kirkkaat kuin valo ja loistavat kuin tuli, joka loimusi palavassa pensaassa. Rakkautenne tulen hehku on epäilemättä liittävä ja yhdistävä toisiinsa maailman keskenään kamppailevat kansat ja sukukunnat, kun taas vihan ja vihamielisyyden liekin raivo voi johtaa vain taisteluun ja tuhoon. Rukoilemme Jumalaa, että Hän varjelisi luotujansa vihollistensa kavalilta juonilta. Hänellä totisesti on valta yli kaiken.

Kiitos olkoon ainoalle tosi Jumalalle – ylistetty sivu 113 olkoon Hänen kirkkautensa – siitä, että Hän on korkeimman kynän voimalla avannut ihmissydänten ovet. Jokainen tämän kynän ilmaisema säe on kirkas ja loistava portti, joka aukaisee tien pyhän ja hurskaan elämän sekä puhtaitten ja tahrattomien tekojen autuuteen. Milloinkaan ei tarkoituksemme ole ollut, että julistamamme kutsu ja sanoma tavoittaisivat vain yhden maan tai yhden kansan ja vain sitä hyödyttäisivät. Ihmiskunnan kokonaisuudessaan on uskollisesti noudatettava kaikkea, mikä sille on ilmaistu ja suotu. Silloin ja vain silloin se voi saavuttaa todellisen vapauden. Jumalan ilmoituksen loistava kirkkaus on valaissut kaiken maan. Vuonna kuusikymmentä Hän, joka ilmaantui jumalallisen johdatuksen valon airuena – tulkoon koko luomakunta uhratuksi Hänelle, nousi julistamaan Jumalan hengen uudesta ilmoituksesta, ja kaksikymmentä vuotta myöhemmin seurasi Hän, jonka tulemuksessa maailma sai ottaa vastaan tämän luvatun kirkkauden, tämän ihmeellisen suosionosoituksen. Katsokaa, kuinka useimmat ihmiset ovat saaneet kyvyn kuulla Jumalan ylevintä sanaa, josta koko ihmiskunnan yhdentyminen ja henkinen ylösnousemus ovat riippuvaiset oille. Jumalan sanaa voidaan verrata puunvesaan, jonka juuret on istutettu ihmisten sydämiin. Teidän velvollisuutenne on vaalia sen kasvua viisauden sekä puhtaitten ja pyhien sanojen elävillä vesillä, jotta sen juuret kasvaisivat sivu 114 lujiksi ja sen oksat tavoittaisivat taivaittenkin taa.

Oi te, jotka maan päällä asutte! Tämän ylhäisimmän ilmoituksen ainutlaatuisuudelle antaa leimansa se erityispiirre, että Me toisaalta olemme poistanut Jumalan pyhän kirjan lehdiltä kaiken, mikä on ollut kiistojen, kaunan ja kataluuden aiheena ihmislasten keskuudessa, ja toisaalta taas olemme esittänyt sopusoinnun, ymmärtämyksen sekä täydellisen ja pysyvän ykseyden ehdottomat edellytykset. Hyvin on niiden, jotka Minun säädökseni pitävät.

Kerta kerran jälkeen Me olemme kehottanut rakkaitamme kaihtamaan, ei vaan pakenemaan kaikkea, mistä kataluuden tuoksahduskin on tunnettavissa. Maailma on suurten mullistusten keskellä ja ihmisten mielet ovat äärimmäisen hämmennyksen tilassa. Me anomme Kaikkivaltiasta, että Hän armollisesti heitä valaisisi oikeudenmukaisuutensa kirkkaudella ja auttaisi heitä huomaamaan sen, mikä on heille hyödyksi oleva kaikkina aikoina ja kaikissa oloissa. Hän totisesti on kaiken omistava, kaikkein korkein.