Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

40: Oi rakastettuni! Olet puhaltanut Minuun henkesi…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

40: Oi rakastettuni! Olet puhaltanut Minuun henkesi…

Oi rakastettuni! Olet puhaltanut Minuun henkesi ja erottanut Minut omasta itsestäni. Sittemmin olet säätänyt, että vain vähäinen heijastus, pelkkä vertauskuva Sinun todellisuudestasi Minussa on jäävä turmeltuneitten ja kateiden keskuuteen. Katso, kuinka he tämän vertauskuvan sivu 107 harhaannuttamina ovat nousseet Minua vastaan ja syytäneet epäyksensä Minun päälleni. Ilmaise siis itsesi, oi rakastetuimpani, ja vapauta Minut ahdingostani.

Tähän ääni vastasi: ”Minä rakastan, Minä hellästi vaalin tätä vertauskuvaa. Kuinka voisin suostua siihen, että vain Minun silmäni sitä katselisivat eikä yksikään sydän paitsi Minun sydämeni sitä tuntisi? Kautta kauneuteni, joka on sama kuin Sinun kauneutesi! Minä tahtoisin kätkeä Sinut omilta silmiltäni: kuinka paljon enemmän siis ihmisten silmiltä.”

Olin juuri vastaamaisillani, kun katso, muistio äkkiä päättyi, ja niin aiheeni jäi kesken ja ilmaisuni helmi irrottamatta.