Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

4: Tämä on se päivä, jona Jumalan loistavimmat…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

4: Tämä on se päivä, jona Jumalan loistavimmat…

Tämä on se päivä, jona Jumalan loistavimmat suosionosoitukset ovat tulvineet ihmisten ylle, päivä, jona Hänen ylevin armonsa on virrannut kaikille luoduille. Kaikkien maailman kansojen velvollisuus on sopia erimielisyytensä ja täydellisessä ykseydessä ja rauhassa asustaa Hänen huolenpitonsa ja laupeutensa puun siimeksessä. Niiden tulee pysyä uskollisina sille, mikä sivu 23 on omiaan ylentämään niiden asemaa ja palvelemaan niiden parhaita etuja. Onnellisia ovat ne, joita kaikkein kirkkain kynä innoitettiin muistamaan, ja siunattuja ovat ne ihmiset, joiden nimet Me tutkimattoman säädöksemme nojalla olemme nähnyt hyväksi salata.

Rukoilkaa ainoaa tosi Jumalaa suomaan, että kaikkia ihmisiä armollisesti autettaisiin toteuttamaan sitä, mikä on otollista Meidän silmissämme. Pian nykyinen järjestys kääritään kokoon ja uusi levitetään sen sijalle. Herrasi totisesti puhuu totuuden, ja Hän on kaiken näkymättömän tuntija.