Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

38: Tiedä varmasti, että jokaisessa uskontojärjestelmässä…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

38: Tiedä varmasti, että jokaisessa uskontojärjestelmässä…

Tiedä varmasti, että jokaisessa uskontojärjestelmässä on jumalallisen ilmoituksen valoa suotu ihmisille suorassa suhteessa heidän henkisiin kykyihinsä. Ajattele aurinkoa. Kuinka heikot sen säteet ovatkaan sen ilmaantuessa taivaanrantaan, kuinka vähin erin sen lämpö ja voima lisääntyvät sen lähestyessä lakipistettänsä kaikkien luotujen tänä aikana voidessa sopeutua sen valon kasvavaan voimaan. Kuinka tasaisesti se laskeekaan, kunnes se vajoaa taivaanrannan taa. Jos se yhtäkkiä paljastaisi kaikki piilevät voimavaransa, se varmasti vahingoittaisi kaikkia luotuja. – – Samaten jos Totuuden Aurinko ilmestymisensä varhaisimmassa vaiheessa sivu 105 yhtäkkiä täydessä määrin ilmaisisi ne voimat, jotka Kaikkivaltiaan kaitsenta on sille suonut, ihmisymmärryksen maaperä kuivuisi ja autioituisi, sillä ihmissydämet eivät kestäisi sen ilmaisemisen voimaa eivätkä kykenisi kuvastamaan sen valon kirkkautta. Tyrmistyksissään ja hervottomina ne lakkaisivat olemasta.