Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

37: Siunattu on se ihminen, joka…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

37: Siunattu on se ihminen, joka…

Siunattu on se ihminen, joka on tunnustanut uskonsa Jumalaan ja Hänen merkkeihinsä ja on ymmärtänyt, että ”Häntä ei vaadita teoistansa vastaamaan”1. Tämän ymmärtämisestä Jumala on tehnyt joka vakaumuksen koristeen ja todellisen perustan. Siitä riippuu joka ainoan kaunoisen teon hyväksyminen. Kiinnittäkää siihen katseenne, jotteivät kapinallisten kuiskailut saattaisi teitä lankeamaan.

Jos Hän säätäisi lailliseksi sen, mikä ammoisista ajoista asti on ollut kiellettyä, ja kieltäisi sen, mitä kautta aikain on pidetty laillisena, kenellekään ei olisi oikeutta epäillä Hänen arvovaltaansa. Sitä, joka sivu 104 epäröi, vaikka vain hetkenkin verran, olisi pidettävä lainrikkojana.

Sitä, joka ei ole käsittänyt tätä ylevää perustotuutta eikä saavuttanut tätä kaikkein ylhäisintä asemaa, tulevat epäilyksen tuulet ravistelemaan ja hänen sieluansa uskottomien puheet hämmentämään. Ken taas on tunnustanut tämän periaatteen, on saava osakseen mitä täydellisimmän järkähtämättömyyden. Kaikki kunnia tälle kaikkein loistavimmalle asemalle, jonka muistelo kaunistaa jokaista ylevää muistiota. Tämän opetuksen Jumala teille antaa. Se on vapahtava teidät kaikesta epäilyksestä ja hämmennyksestä ja auttava teitä saavuttamaan pelastuksen sekä tässä että tulevassa maailmassa. Hän totisesti on aina anteeksi antava, kaikkein anteliain.

1 Vrt. Qur'án 21:23.