Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

35: Harkitse hetkinen. Mikä on se tekijä, joka…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

35: Harkitse hetkinen. Mikä on se tekijä, joka…

Harkitse hetkinen. Mikä on se tekijä, joka jokaisessa uskontojärjestelmässä on saattanut maailman kansat kaihtamaan armahtavaisimman ilmaisijaa? Mikä on voinut saada heidät kääntymään pois Hänestä ja kiistämään Hänen arvovaltansa? sivu 99Jos ihmiset mietiskelisivät näitä jumalallisen säätäjän kynästä virranneita sanoja, joka ainoa heistä rientäisi ottamaan vastaan tämän Jumalan suoman ja iäti pysyvän ilmoituksen totuuden sekä todistaisi siitä, minkä Hän on itse pyhästi vahvistanut. Turhanaikaiset kuvitelmat ovat se verho, joka Jumalan ykseyden ilmaisijoiden ja Hänen ikuisen kirkkautensa päivänkoittojen aikana on tullut ja on vastakin heidän ja muiden ihmisten väliin tuleva. Sillä noina aikoina Hän, joka on ikuinen totuus, ilmaisee itsensä omaa tarkoitustansa vastaavalla tavalla eikä ihmisten pyyteiden ja odotusten mukaisesti. Kuten Hän on ilmoittanut: ”Joka kerta kun apostoli tulee luoksenne tuoden sitä, mitä sielunne ei halaja, te paisutte pöyhkeydestä ja kohtelette toisia heistä petkuttajina ja toiset surmaatte.”1

Ei voi olla vähäisintäkään epäilystä siitä, että jos nämä apostolit olisivat menneinä aikakausina ja ajanjaksoina ilmaantuneet ihmissydänten synnyttämien turhanaikaisten kuvitelmien mukaisesti, kukaan ei olisi näiden pyhien olentojen totuutta kieltänyt. Vaikka nämä ihmiset ovat öin ja päivin muistaneet ainoaa tosi Jumalaa ja ovat palavasti antautuneet hartaudenharjoitukseensa, he eivät loppujen lopuksi kuitenkaan ole tunteneet Jumalan päivänkoittoja ja Hänen eittämättömien todisteittensa ilmaisijoita eivätkä ole päässeet heidän armostansa osallisiksi. Tästä pyhät kirjoitukset todistavat. Epäilemättä olet sinäkin siitä kuullut.

sivu 100Ajattele Jeesuksen Kristuksen uskontojärjestelmää. Huomaa, kuinka kaikki tuon sukupolven oppineet, vaikka olivatkin hartaasti odottaneet Luvatun tuloa, kuitenkin Hänet kielsivät. Sekä Hannas, oppinein hänen aikansa jumaluusoppineista, että Kaifas, ylimmäinen pappi, kielsivät Hänet ja tuomitsivat Hänet kuolemaan.

Samaten Muhammadin, Jumalan profeetan, ilmaantuessa – tulkoot kaikki ihmiset uhratuiksi Hänelle – Mekan ja Medinan oppineet nousivat Hänen ilmoituksensa varhaisvaiheessa Häntä vastustamaan ja hylkäsivät Hänen sanomansa, kun taas sellaiset, jotka olivat jääneet kaikesta oppineisuudesta osattomiksi, tunsivat ja ottivat vastaan Hänen uskonsa. Mieti hetkinen. Ajattele, miten Balál etiopialainen, niin oppimaton kuin olikin, kohosi uskon ja varmuuden taivaaseen, kun taas johtava oppinut 'Abdu'llád-i-Ubayy katalasti koki Häntä vastustaa. Huomaa, kuinka vähäpätöinen paimen joutui niin Jumalan sanojen lumovoiman valtaan, että sai astua rakastetuimpansa asumukseen ja käydä Hänen yhteyteensä, joka on ihmiskunnan herra, kun taas ne, jotka tiedoillansa ja viisaudellansa kerskasivat, eksyivät kauas Hänen polultansa ja jäivät osattomaksi Hänen armostansa. Tästä syystä Hän on kirjoittanut: ”Ken on ylennetty keskuudessanne, hänet alennetaan; ken taas on alennettu, hänet ylennetään.”2

sivu 101Tähän aiheeseen viitataan useimmissa taivaallisissa kirjoissa, samoin kuin Jumalan profeettojen ja sanansaattajien lausunnoissa.

Totisesti sanon: Niin suuri on tämä asia, että isä hylkää poikansa ja poika isänsä. Muistelkaa kertomusta Nooasta ja Kanaanista. Suokoon Jumala, ettette näinä taivaallisen autuuden päivinä epäisi itseltänne Jumalan sulotuoksuja ja että tänä henkisenä kevätaikana saisitte osanne Hänen armonsa vuodatuksista. Nouskaa Hänen nimessänsä, joka on kaiken tiedon kohde, ja ihmisten oppineisuudesta täysin irrottautuneina korottakaa äänenne ja julistakaa Hänen asiaansa. Vannon jumalallisen ilmoituksen päiväntähden kautta! Sinä hetkenä, kun te nousette, te saatte tuntea jumalallisen tiedon vuon tulvehtivan sydämistänne ja nähdä Hänen taivaallisen viisautensa ihmeet kaikessa kirkkaudessansa edessänne. Jos te saisitte maistaa armahtavaisimman sanojen makeutta, te epäröimättä luopuisitte omasta itsestänne ja uhraisitte elämänne rakastetulle.

Kuka voi koskaan uskoa, että tämä Jumalan palvelija olisi sydämessänsä milloinkaan elätellyt toivetta minkäänlaisesta maallisesta kunniasta tahi hyödystä? Hänen nimeensä liittyvä asia on korkealla tämän maailman katoavaisten asiain yläpuolella. Katsokaa Häntä, maanpakolaista, sortovallan uhria, tässä suurimmassa vankilassa. Joka taholta ovat viholliset Hänen kimppuunsa hyökänneet ja tulevat läpi Hänen elämänsä niin tekemään. Siksi onkin kaikki, mitä Hän teille sanoo, sanottu yksistään Jumalan tähden, jotta sivu 102 maailman kansat kenties puhdistaisivat sydämensä paheellisen pyyteen liasta, riistäisivät rikki sen verhon ja pääsisivät ainoan tosi Jumalan tuntemukseen, korkeimpaan asemaan, mihin yksikään ihminen voi kohota. – – Se, uskovatko he Minun asiaani vai eivät, ei voi Minua sen paremmin hyödyttää kuin vahingoittaakaan. Yksistään Jumalan vuoksi Me heitä kutsumme. Hän totisesti on täysin riippumaton kaikista luoduistansa.

1 Vrt. Qur'án 2:87.

2 Vrt. Hes. 21:27 ja Matt. 23:12.