Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

34: Kiitos ja ylistys olkoon Hänelle, joka…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

34: Kiitos ja ylistys olkoon Hänelle, joka…

Kiitos ja ylistys olkoon Hänelle, joka on valtansa voimalla vapauttanut luomakuntansa olemattomuuden alastomuudesta ja verhonnut sen elämän viittaan. Kaikkien luotujensa keskuudesta Hän on erityisen suosionsa kohteeksi valinnut ihmisen puhtaan, jalokiven kaltaisen todellisuuden ja suonut sille ainutlaatuisen kyvyn tuntea Hänet ja heijastaa Hänen suurta kirkkauttansa. Tämä ihmiselle suotu kaksinkertainen kunnia on puhdistanut hänen sydämestänsä kaikkien turhien pyyteitten kuonan ja tehnyt hänet sen asun arvoiseksi, johon hänen Luojansa on nähnyt hyväksi hänet verhota. Se on auttanut pelastamaan hänen sielunsa tietämättömyyden surkeudesta.

Tämä kaapu, jolla ihmisen ruumis ja sielu on sivu 95 kaunistettu, on hänen hyvinvointinsa ja kehittymisensä todellinen perusta. Miten siunattu onkaan oleva se päivä, jona ihminen on ainoan tosi Jumalan armon ja voiman avulla vapautunut maailman ja kaiken siinä olevan orjuudesta ja turmeluksesta ja saavuttanut todellisen ja pysyväisen levon tiedon puun siimeksessä!

Laulut, jotka sydämesi lintu suuresta rakkaudestansa ystäviänsä kohtaan on ilmoille heläyttänyt, ovat kantautuneet heidän korviinsa ja saaneet meidät vastaamaan kysymyksiisi ja paljastamaan sinulle sellaiset salaisuudet, jotka Minun sallitaan ilmaista. Kunnioitetussa kirjeessäsi olet tiedustellut, ketä Jumalan profeetoista tulisi pitää toisia oivallisempana. Tiedä varmasti, että kaikkien Jumalan profeettojen sisin olemus on yksi ja sama. Ehdoton on heidän ykseytensä. Jumala, kaiken luoja, sanoo: Ei ole minkäänlaista erotusta Minun sanomani tuojien välillä. Heillä on kaikilla sama tarkoitus, sama on myös heidän salaisuutensa. Ei suinkaan ole sallittua kunnioittaa yhtä enemmän kuin toista, korottaa yhtä muiden yläpuolelle. Jokainen todellinen profeetta on pitänyt sanomaansa pohjimmiltaan samana kuin jokaisen Häntä edeltäneen profeetan ilmoitus. Niinpä jos joku ei käsittäisi tätä totuutta ja sen tähden käyttäisi arvotonta ja sopimatonta kieltä, yksikään teräväkatseinen ja kirkasjärkinen ei antaisi hänen joutavan puheensa horjuttaa uskoansa.

Tässä maailmassa Jumalan profeettojen ilmoituksen määrän on kuitenkin oltava erilainen. Kukin sivu 96 heistä on ollut tietyn sanoman tuoja, ja kukin on tiettyjen tekojen voimalla valtuutettu ilmaisemaan itsensä. Tästä syystä heidän suuruutensa näyttää olevan erilainen. Heidän ilmoitustansa voidaan verrata kuuhun, joka luo maan päälle hohdettansa. Vaikka se joka kerta ilmaantuessaan paljastaakin uuden määrän sädeloistoansa, ei sen luontainen kirkkaus voi kuitenkaan koskaan vähetä eikä sen valo sammua.

Niinpä onkin selvää ja ilmeistä, ettei heidän valonsa näennäisesti erilainen voimakkuus ole itse valossa, vaan sen on paremminkin katsottava alati muuttuvan maailman vastaanottokyvyn vaihtelusta johtuvaksi. Jokaiselle profeetalle, jonka kaikkivaltias ja verraton luoja on maailman kansoille lähettänyt, on uskottu sanoma ja annettu valtuudet toimia ilmaantumisensa ajankohdan tarpeita parhaiten vastaavalla tavalla. Lähettäessään profeettansa maailmaan on Jumalalla kahtalainen tarkoitus. Ensiksikin pelastaa ihmislapset tietämättömyyden pimeydestä ja opastaa heidät todellisen ymmärryksen valkeuteen. Ja toiseksi taata ihmiskunnan rauha ja levollisuus sekä määrätä kaikki ne keinot, joilla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa.

Jumalan profeettoja tulisi pitää lääkäreinä, joiden tehtävänä on vaalia maailman ja sen kansojen hyvinvointia, jotta nämä ykseyden hengen voimalla voisivat parantaa hajanaisen ihmiskunnan sairauden. Kenellekään ei ole annettu oikeutta epäillä heidän sanojansa tai väheksyä heidän hoitomenetelmiänsä, sillä vain he voivat väittää osanneensa tulkita potilaan sivu 97 oireet ja määrittäneensä oikein hänen vaivansa. Ei yksikään ihminen, olipa hänen havaintokykynsä miten tarkka tahansa, voi milloinkaan toivoa saavuttavansa samoja korkeuksia, joihin jumalallisen lääkärin viisaus ja ymmärrys ovat yltäneet. Ei siis ihme, vaikka lääkärin tänä päivänä määräämä hoito ei osoittaudukaan samaksi kuin hänen aiemmin määräämänsä. Kuinka voisikaan olla toisin, kun sairasta vaivaavat taudit edellyttävät sairauden kussakin vaiheessa aivan tietynlaista parannuskeinoa. Samoin ovat Jumalan profeetat aina valaistuaan maailmaa jumalallisen tiedon päiväntähden loistavin sätein poikkeuksetta kutsuneet sen kansoja ottamaan vastaan Jumalan valkeutta tavalla, joka on parhaiten vastannut heidän ilmaantumisensa ajankohdan tarpeita. Näin he ovat kyenneet karkottamaan tietämättömyyden pimeyden ja vuodattamaan maailmaan oman tietonsa kirkkauden. Siksi jokaisen ymmärtäväisen ihmisen on suunnattava katseensa näiden profeettojen sisimmän olemuksen puoleen, sillä alati on heidän ainut tarkoituksensa ollut opastaa hairahtuneita ja antaa rauha ahdistetuille. Nämä eivät ole hyvinvoinnin ja menestyksen päiviä. Koko ihmiskunta on sairauksien kourissa. Siispä ponnistelkaa sen elämän pelastamiseksi tämän tervehdyttävän lääkkeen avulla, jonka erehtymättömän lääkärin kaikkivaltias käsi on valmistanut.

Ja nyt kysymykseesi uskonnon luonteesta. Tiedä, että ne, jotka ovat todella viisaita, ovat verranneet maailmaa ihmistemppeliin. Niin kuin ihmisruumis sivu 98 tarvitsee vaatetta verhoksensa, niin on ihmiskunnan ruumis puettava oikeudenmukaisuuden ja viisauden kaapuun. Sen viitta on Jumalan sille suoma ilmoitus. Kun tämä viitta on täyttänyt tarkoituksensa, Kaikkivaltias totisesti on vaihtava sen uuteen, sillä jokainen aikakausi tarvitsee uutta Jumalan valon vuodatusta. Jokainen Jumalan ilmoitus on lähetetty alas maailmaan tavalla, joka on soveltunut sen ilmaantumisen ajankohdan oloihin.

Sitten kysymykseesi, joka koskee menneitten uskontojen johtajien esittämiä lausuntoja. Jokainen viisas ja arvollinen ihminen epäilemättä karttaa moista turhaa ja hyödytöntä puhetta. Verraton luoja on luonut kaikki ihmiset samasta perusaineksesta ja on korottanut heidän todellisuutensa kaikkia muita luotujansa korkeammalle. Onnistuminen tai epäonnistuminen, menestys tai tappio ovat siis ihmisen omista ponnistuksista riippuvaiset. Mitä enemmän hän kilvoittelee, sitä suurempi on hänen kehityksensä oleva. Hartaasti toivomme, että Jumalan anteliaisuuden keväiset sadekuurot saisivat todellisen ymmärryksen kukkaset versomaan ihmissydänten mullasta ja puhdistaisivat ne kaikesta maallisesta liasta.