Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

33: Me olemme määrännyt, että Jumalan sana…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

33: Me olemme määrännyt, että Jumalan sana…

Me olemme määrännyt, että Jumalan sana ja siihen kätkeytyvät mahdollisuudet ilmaistaan ihmisille täysin niiden ehtojen mukaisesti, jotka Hän, kaikkitietävä, kaikkiviisas, on ennalta säätänyt. Olemme myös määrännyt, ettei mikään muu kuin sen oma olemus voi olla sen kätkennän verhona. Niin suuri on totisesti valtamme toteuttaa tarkoituksemme. Jos sana yhtäkkiä saisi vapauttaa kaikki itsessään piilevät voimat, ei yksikään ihminen voisi kestää sen mahtavan ilmoituksen määrää. Ei, vaan kaikki taivaassa ja maan päällä pakenisivat tyrmistyneinä sen tieltä.

Ajattele, mikä Muhammadille, Jumalan apostolille, lähetettiin alas taivaasta. Hänen tuomansa ilmoituksen sivu 94 määrän on selvästi ennalta säätänyt Hän, joka on kaikkivaltias, kaikkivoipa. Kuitenkin ne, jotka Häntä kuulivat, kykenivät vain oman asemansa ja henkisten edellytystensä mukaisesti Hänen tarkoituksensa käsittämään. Hän puolestaan paljasti viisauden kasvoja vain siinä määrin kuin heillä oli kykyä ottaa vastaan Hänen sanomansa painoa. Tuskin oli ihmiskunta saavuttanut kypsyyden, kun sana ilmaisi ihmisten silmien eteen ne salassa olleet voimavarat, joilla se oli varustettu – voimavarat, jotka paljastuivat täydessä kirkkaudessansa ikiaikaisen kauneuden ilmaantuessa vuonna kuusikymmentä 'Alí-Muhammadin, Bábin, henkilössä.