Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

31: Tutki sisäisen näkemyksesi silmin…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

31: Tutki sisäisen näkemyksesi silmin…

Tutki sisäisen näkemyksesi silmin sitä perättäisten ilmoitusten ketjua, joka on liittänyt Aadamin ja Bábin ilmaisemisen. Todistan Jumalan edessä, että kukin näistä ilmaisijoista on alas lähetetty jumalallisen tahdon ja tarkoituksen voimasta, että kukin on ollut erityisen sanoman tuoja, että kullekin on uskottu jumalallisesti ilmoitettu kirja ja että kukin on valtuutettu paljastamaan mahtavan muistion salaisuudet. Sen ilmoituksen määrä, johon kukin heistä on yhdistetty, on ollut tarkoin ennalta säädetty. Tämä on totisesti osoitus suosiostamme heitä kohtaan, jos lienette niitä, jotka tämän totuuden tajuavat. – – Ja kun tämä alati edistyvä ilmoitustapahtuma huipentui vaiheeseen, jossa Hänen verrattomat, pyhimmät ja ylevimmät kasvonsa oli määrä ihmissilmille ilmaista, katsoi Hän parhaaksi kätkeä oman olemuksensa tuhannen verhon taa, niin etteivät maalliset ja kuolevaiset silmät pääsisi Hänen kirkkauttansa näkemään. Tämän Hän teki hetkellä, jona sivu 92 Hänen päälleen jo vuodatettiin jumalallisesti säädetyn ilmoituksen merkit ja todisteet – merkit ja todisteet, joita ei voi lukea kukaan muu kuin Herra, teidän Jumalanne, kaikkien maailmoiden herra. Ja kun kätkennän säädetty aika täyttyi, Me vieläkin lukemattomiin verhoihin kietoutuneena ilmaisimme äärimmäisen vähäisen hohteen tuon nuorukaisen kasvoja kehystävästä säteilevästä kirkkaudesta, ja katso, kaikki korkeuden valtakuntien asukkaat joutuivat rajun kiihtymyksen valtaan, ja Jumalan suosiossa olevat lankesivat palvoen Hänen eteensä. Hän on totisesti paljastanut kirkkauden, jonka vertaa ei kukaan koko luomakunnassa ole nähnyt, sillä Hän on itse noussut julistamaan asiaansa kaikille, jotka ovat taivaissa ja maan päällä.