Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

3: Ilmoitus, jota ammoisista ajoista on…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

3: Ilmoitus, jota ammoisista ajoista on…

Ilmoitus, jota ammoisista ajoista on tervehditty kaikkien Jumalan profeettojen tarkoituksena ja lupauksena ja Hänen sanansaattajiensa hartaimpana toiveena, on nyt Kaikkivaltiaan kaikkea vallitsevasta tahdosta ja Hänen vastustamattomasta käskystänsä ihmisille ilmoitettu. Kaikissa pyhissä kirjoituksissa on tämän ilmoituksen tuloa kuulutettu. Mutta katsokaa, kuinka ihmiskunta tästä julistuksesta huolimatta on eksynyt sen viitoittamalta tieltä ja eristäytynyt sen kirkkaudesta.

Sano: Oi te ainoan tosi Jumalan rakastajat! Pyrkikää todella tuntemaan ja käsittämään Hänet ja arvollisesti sivu 22 noudattamaan Hänen käskyjänsä. Sillä jos joku tämän ilmoituksen puolesta vuodattaa pisarankin verta, on mittaamattomien merien runsaus oleva hänen palkkanansa. Varokaa, oi ystävät, ettette menetä tätä ainutlaatuista lahjaa tai väheksy sen ylimaallista asemaa. Ajatelkaa, miten lukuisia ihmishenkiä on uhrattu ja yhä uhrataan maailmassa, jonka sen kansojen turhanaikaisten kuvitelmien luoma harha on saattanut eksymään. Lausukaa kiitosta Jumalalle siitä, että olette saavuttaneet sydämenne kaivatun ja liittyneet Häneen, joka on kaikkien kansankuntien Luvattu.

Varjelkaa ainoan tosi Jumalan avulla – ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa – saavuttamanne aseman loukkaamattomuutta ja pysykää uskollisina sille, mikä edistää Hänen asiaansa. Hän totisesti velvoittaa teitä siihen, mikä on oikein ja omiansa ylentämään ihmisen asemaa. Ylistys olkoon kaikkein armahtavaisimmalle, tämän ihmeellisen muistion ilmaisijalle.