Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

29: Jumalan tarkoitus Hänen luodessaan ihmisen…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

29: Jumalan tarkoitus Hänen luodessaan ihmisen…

Jumalan tarkoitus Hänen luodessaan ihmisen on ollut ja on aina oleva auttaa ihmistä tuntemaan Luojansa ja saavuttamaan Hänen läsnäolonsa. Tästä ylevimmästä päämäärästä, tästä loistavimmasta tavoitteesta kaikki taivaalliset kirjat ja jumalallisesti ilmoitetut ja arvovaltaiset kirjoitukset kiistattomasti todistavat. Ken on tuntenut jumalallisen johdatuksen päivänkoiton ja astunut Hänen pyhään kartanoonsa, on vetäytynyt Jumalan tykö ja saavuttanut Hänen läsnäolonsa, läsnäolon, joka on todellinen paratiisi ja josta taivaan ylhäisimmät asuinsijat ovat vain vertauskuva. Sellainen ihminen on tullut tuntemaan Hänen asemansa, Hänen, joka on ”kahden nuolenkantaman päässä”1, Sadratu'l-Muntahán tuolla puolen. Ken ei Häntä ole tuntenut, on tuominnut itsensä etäisyyden kurjuuteen, etäisyyden, joka on täydellistä olemattomuutta ja kadotuksen tulen todellisuutta. Tällainen on hänen kohtalonsa oleva, vaikka hän näennäisesti saattaakin istua maan korkeimmilla valtaistuimilla ja hallita sen ylhäisimmästä valtakatoksesta.

Hän, joka on Totuuden Päivänkoitto, olisi epäilemättä voinut pelastaa tottelemattomat sielut tästä etäisyydestä ja johdattaa heidät Hänen kartanoonsa sivu 88 sekä saada heidät saavuttamaan Hänen läsnäolonsa. ”Jos Jumala olisi tahtonut, Hän olisi yhdistänyt kaikki ihmiset yhdeksi kansaksi.”2 Hänen tarkoituksensa on kuitenkin suoda hengeltänsä puhtaiden ja sydämeltänsä irrottautuneiden omien sisäisten kykyjensä avulla kohota kaikkein suurimman valtameren rannoille, jolloinka ne, jotka etsivät kaikkein kirkkaimman kauneutta, voidaan tuntea ja tottelemattomista ja turmeltuneista erottaa. Näin on kaikkein kirkkain ja loistavin kynä säätänyt. – –

Sen, että jumalallisen oikeudenmukaisuuden ilmaisijat, taivaallisen armon päivänkoitot, ovat aina ihmisten keskuuteen ilmaantuessaan jääneet paitsi kaikkea maallista valtaa ja vaille aineellisia vaikutusmahdollisuuksia, pitäisi nähdä johtuvan tästä samasta jumalallista tarkoitusta elähdyttävästä tuntemisen ja erottamisen periaatteesta. Jos ikuinen ydinolemus ilmaisisi kaiken, mitä Hänessä piilee, jos Hän loistaisi täydessä kirkkaudessansa, ei löytyisi ainuttakaan, joka epäilisi Hänen valtaansa tai kieltäisi Hänen totuutensa. Ei, vaan kaikki luodut olisivat Hänen valonsa merkeistä niin häikäistyneitä ja mykistyneitä, että he vajoaisivat täydelliseen olemattomuuteen. Kuinka sitten sellaisissa oloissa vanhurskaat voitaisiin erottaa uppiniskaisista?

Tämä periaate on ollut voimassa kaikissa aiemmissa uskontojärjestelmissä ja on niissä riittävästi osoitettu.– – Niinpä kaikkina aikakausina uuden sivu 89 ilmaisijan tultua ja Jumalan ylimaallisen voiman jälleen ihmisille paljastuttua eivät ne, jotka eivät verrattoman ja ikuisen kauneuden kuolevaisen asun harhaannuttamina Häneen uskoneet, ole Häntä nimenomaan tästä syystä tunteneet. He ovat eksyneet Hänen polultansa ja karttaneet Hänen seuraansa – Hänen seuraansa, joka on Jumalan läsnäolon vertauskuva. Vieläpä he ovat nousseet karsimaan uskollisten rivejä ja surmaamaan niitä, jotka Häneen uskoivat.

Katsokaa, kuinka tämän uskontojärjestelmän aikana arvottomat ja houkat ovat mielettömästi kuvitelleet, että he sellaisin toimin kuin verilöylyt, ryöstöt ja karkotukset voivat sammuttaa lampun, jonka jumalallisen voiman käsi on sytyttänyt, tahi saattaa pimentoon ikuisen kirkkauden päiväntähden. Kuinka täysin tietämättömiä he näyttävätkään olevan siitä totuudesta, että moiset vastoinkäymiset ovat öljy, joka ruokkii tämän lampun liekkiä! Niin suuri on Jumalan uudistava voima. Hän muuttaa, mitä ikinä Hän tahtoo. Hänen totisesti on valta yli kaiken. – –

Tutkikaa lakkaamatta täydellisen kuninkaan käyttämää yliherruutta ja tarkastelkaa Hänen voimansa ja ylimmän vaikutusvaltansa merkkejä. Pyhittäkää korvanne niiden joutavalta puheelta, jotka ovat kieltämisen vertauskuvia sekä väkivallan ja vihan ilmentymiä. Se hetki lähenee, jona te saatte nähdä ainoan tosi Jumalan voiman saavuttavan loistavan voiton kaikista luoduista ja Hänen yliherruutensa merkkien ympäröivän koko luomakunnan. Sinä päivänä te sivu 90 huomaatte, miten kaikki muu paitsi Hän on unhottunut ja täydelliseen olemattomuuteen vajonnut.

On kuitenkin syytä muistaa, ettei Jumalaa ja Hänen ilmaisijoitansa missään oloissa voida irrottaa heille luontaisesta ylevyydestä ja jaloudesta. Ei, vaan ylevyys ja jalous ovat nekin Hänen sanansa luomuksia, jos vain suostuisitte näkemään Minun silmilläni ettekä omillanne.

1 Vrt. Qur'án 53:9.

2 Vrt. Qur'án 11:118.