Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

28: Onnellinen on se ihminen, joka nousee…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

28: Onnellinen on se ihminen, joka nousee…

Onnellinen on se ihminen, joka nousee palvelemaan Minun asiaani ja ylistämään Minun kaunoista nimeäni. Tartu kirjaani valtani voimalla ja pitäydy lujasti niihin käskyihin, jotka herrasi, säätäjä, kaikkiviisas, on siinä määrännyt. Katso, oi Muhammad, kuinka shí'ih-islámin seuraajat ovat sanoillansa ja teoillansa tukahduttaneet uskonsa ensi aikojen ilon ja innostuksen ja himmentäneet sen valon alkuperäisen kirkkauden. Sen alkuaikoina heidän vielä noudattaessaan profeettansa, ihmiskunnan sivu 86 Herran antamia käskyjä heidän elämänsä tunnusomaisena piirteenä oli katkeamaton voittojen ja menestysten sarja. Kun he sitten vähitellen etääntyivät täydellisen johtajansa ja mestarinsa tieltä, kun he kääntyivät pois Jumalan valosta ja turmelivat Hänen jumalallisen ykseytensä perusajatuksen ja kun he entistä enemmän kiinnittivät huomionsa niihin, jotka olivat vain Hänen sanansa voiman osoittajia, muuttui heidän voimansa heikkoudeksi, heidän kunniansa häpeäksi ja heidän rohkeutensa peloksi. Sinä näet, millaiseen tilaan he ovat joutuneet. Katso, kuinka he ovat asettaneet muita jumalia Hänen rinnalleen, joka on jumalallisen ykseyden polttopiste. Katso, kuinka heidän pahat tekonsa ovat tänä ylösnousemuksen päivänä estäneet heitä tunnistamasta totuuden sanaa, ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa. Toivomme hartaasti, että tämä kansa vastedes varjelisi itseänsä turhanaikaisilta toiveilta ja joutavilta kuvitelmilta ja oppisi oikein ymmärtämään jumalallisen ykseyden merkityksen.

Jumalallinen ilmaisija on aina ollut Jumalan edustaja ja äänitorvi. Hän on totisesti Jumalan loistavimpien arvonimien päivänkoitto ja Hänen ylevien ominaisuuksiensa sarastuspaikka. Jos Hänen rinnalleen asetetaan vertaisia, jos heidät katsotaan Hänen olemuksensa kaltaisiksi, kuinka voidaan silloin väittää, että jumalolento on yksi ja vailla vertaa ja että Hänen ydinolemuksensa on ainutlaatuinen ja jakamaton. Mietiskele sitä, minkä Me totuuden voiman kautta sivu 87 olemme sinulle ilmaissut ja ole niitä, jotka ymmärtävät sen merkityksen.