Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

25: On selvää, että jokainen aikakausi,…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

25: On selvää, että jokainen aikakausi,…

On selvää, että jokainen aikakausi, jona Jumalan ilmaisija on elänyt, on jumalallisesti säädetty ja että sitä voidaan tavallaan kuvata Jumalan määräämäksi päiväksi. Tämä päivä on kuitenkin ainutlaatuinen ja pitää sitä edeltäneistä erotettaman. Nimitys ”profeettain sinetti”1 paljastaa täydellisesti sen korkean aseman. Profeetallinen ajanjakso on totisesti päättynyt. Ikuinen totuus on nyt tullut. Hän on kohottanut korkealle voiman viirin ja vuodattaa nyt kaikkeen maailmaan ilmoituksensa himmentymätöntä kirkkautta.

1 Vrt Qur'án 33:40.