Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

24: Varokaa, oi te Jumalan ykseyteen uskovat…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

24: Varokaa, oi te Jumalan ykseyteen uskovat…

Varokaa, oi te Jumalan ykseyteen uskovat, ettette houkuttuisi tekemään minkäänlaista eroa keidenkään Hänen asiansa ilmaisijoiden välillä tahi väheksymään niitä merkkejä, jotka ovat seuranneet heidän jumalallista ilmoitustansa sekä siitä julistaneet. Tämä totisesti on jumalallisen sivu 76 ykseyden todellinen merkitys, jos vain olette niitä, jotka käsittävät tämän totuuden ja siihen uskovat. Olkaa sitä paitsi varmat siitä, että kaikkien näiden Jumalan ilmaisijoiden teot ja toiminnat, ei, vaan kaikki heihin liittyvä ja kaikki, mitä he saattavat vastaisuudessa ilmaista, ovat kaikki Jumalan säätämää ja Hänen tahtonsa ja tarkoituksensa heijastusta. Ken tekee vähäisimmänkin ajateltavissa olevan eron heidän henkilöidensä, heidän sanojensa ja sanomiensa, heidän tekojensa ja tapojensa välillä, on totisesti luopunut Jumalasta, kieltänyt Hänen merkkinsä ja pettänyt Hänen sanansaattajainsa asian.