Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

23: Ajattele aiempia sukupolvia. Huomaa, kuinka…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

23: Ajattele aiempia sukupolvia. Huomaa, kuinka…

Ajattele aiempia sukupolvia. Huomaa, kuinka aina kun jumalallisen anteliaisuuden päiväntähti on vuodattanut valoansa maailmaan, Hänen aikansa ihmiset ovat nousseet Häntä vastustamaan ja kieltäneet Hänen totuutensa. Ne, joita sivu 73 pidettiin ihmisten johtajina, ovat poikkeuksetta pyrkineet estämään seuraajiansa kääntymästä Hänen puoleensa, joka on Jumalan rajattoman anteliaisuuden valtameri.

Katso, kuinka ihmiset ovat heittäneet tuleen Aabrahamin, Jumalan ystävän, Hänen aikansa jumaluusoppineitten langettaman tuomion takia; kuinka Mooses, joka keskusteli Kaikkivaltiaan kanssa, leimattiin valehtelijaksi ja rienaajaksi. Mieti, miten Jeesusta, Jumalan henkeä, kohtelivat Hänen vihollisensa, Hänen äärimmäisestä nöyryydestänsä ja täydellisestä lempeydestänsä huolimatta. Niin raivoisaa oli vastustus, jota Hän, olevaisuuden olemus ja näkyväisen ja näkymättömän Herra, joutui kokemaan, ettei ollut Hänellä sijaa, mihin päänsä kallistaa. Alati Hän vaelsi paikasta paikkaan, vailla pysyväistä tyyssijaa. Tutkiskele, mikä kohtasi Muhammadia, profeettain sinettiä, olkoon kaikki muu elämä uhrina Hänelle. Kuinka ankaria olivatkaan koettelemukset, jotka juutalaisten ja epäjumalain palvojien johtajat sälyttivät Hänen päällensä, joka on kaikkein korkein Herra, koska Hän julisti Jumalan ykseyttä ja Hänen sanomansa totuutta. Asiani vanhurskauden kautta! Kynäni vaikeroi ja kaikki luodut itkevät katkerasti niiden murheiden tähden, joita Hän joutui kestämään niiden käsissä, jotka ovat rikkoneet Jumalan liiton, loukanneet Hänen testamenttiansa, hyljänneet Hänen todisteensa ja kieltäneet Hänen merkkinsä. Näin Me kerromme sinulle siitä, mitä menneinä aikoina tapahtui, jotta sinä kenties käsittäisit.

sivu 74Olet tiennyt, kuinka ankarasti Jumalan profeetat, Hänen sanansaattajansa ja valittunsa ovat joutuneet kärsimään. Mieti hetkinen niitä vaikuttimia ja syitä, jotka ovat johtaneet tällaiseen vainoon. Minään aikakautena, missään uskontojärjestelmässä eivät Jumalan profeetat ole säästyneet vihollistensa pilkalta, vastustajainsa julmuudelta, aikansa oppineitten tuomiolta, jotka kaikki esiintyivät oikeamielisyyden ja hurskauden valepuvun verhossa. Päivin ja öin he kokivat tuskia, joiden määrää kukaan ei voi milloinkaan mitata paitsi ainoan tosi Jumalan tietous, ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa.

Ajattele tätä Vääryyttäkärsinyttä. Vaikka mitä selvimmät merkit todistavat Hänen asiansa totuudesta, vaikka Hänen mitä selkeimmällä kielellä esittämänsä ennustukset ovat täyttyneet, vaikka Hän oppineitten joukkoon kuulumattomana, kouluja käymättömänä ja jumaluusoppineiden keskuudessa vallitseviin väittelyihin harjaantumattomana on vuodattanut ihmisille moninaisen ja jumalallisesti innoitetun tietonsa runsautta, niin huomaa, kuinka tämä sukupolvi kuitenkin on Hänen arvovaltansa kieltänyt ja Häntä vastaan kapinoinut. Suurimman osan elämästänsä Hän on joutunut kestämään ankaria koettelemuksia vihollistensa kynsissä. Nyt Hänen kärsimyksensä ovat saavuttaneet lakipisteensä tässä tuskaisassa vankilassa, johon Hänen vastustajansa ovat Hänet täysin epäoikeudenmukaisesti heittäneet. Suokoon Jumala, että sinä voisit läpitunkevan näkemyksen ja säteilevän sydämen turvin huomata, mitä on tapahtunut ja tapahtumassa, sivu 75 ja että sitä sydämessäsi pohtiessasi voisit tajuta sen, mikä useimmilta on tänä päivänä jäänyt käsittämättä. Jumalan vallassa on auttaa sinua hengittämään tämän päivän suloista tuoksua, nauttimaan Hänen armonsa rajattomista vuodatuksista ja Hänen armollisen suosionsa avulla kylläksesi juomaan siitä suurimmasta valtamerestä, joka tänä päivänä ikiaikaisen kuninkaan nimessä hyrskyää, sekä pysymään lujana ja vankkumattomana kuin vuori Hänen asiassansa.

Sano: Kunnia olkoon Sinulle, joka olet saattanut kaikki pyhät tunnustamaan voimattomuutensa Sinun mahtisi moninaisten ilmaisujen edessä ja jokaisen profeetan myöntämään mitättömyytensä Sinun ikuisen kirkkautesi loisteessa. Rukoilen Sinua nimessäsi, joka on aukaissut taivaan portit ja hurmiolla täyttänyt korkeuden joukot, että auttaisit minua tänä päivänä palvelemaan Sinua ja vahvistaisit minua pysymään kuuliaisena sille, minkä olet kirjassasi määrännyt. Sinä tiedät, oi Herrani, mitä minussa on, mutta minä en tiedä, mitä Sinussa on. Sinä olet kaikkitietävä, kaiken tunteva.