Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

21: Oi Salmán! Ikiaikaisen olennon tuntemisenovi…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

21: Oi Salmán! Ikiaikaisen olennon tuntemisenovi…

Oi Salmán! Ikiaikaisen olennon tuntemisenovi on aina ollut ja on ikuisesti oleva ihmissilmiltä suljettu. Ainoastaan ihmisen ymmärrys ei ole koskaan Hänen pyhään kartanoonsa pääsevä. Osoituksena armostansa ja todistuksena laupeudestansa Hän on kuitenkin ilmaissut ihmiselle sivu 66 jumalallisen johdatuksen päiväntähdet, nuo jumalallisen ykseytensä vertauskuvat, ja säätänyt näiden pyhitettyjen olentojen tuntemisen täysin samaksi kuin Hänen itsensä tunteminen. Ken heidät tunnistaa, on tunnistanut Jumalan. Ken heidän kutsunsa kuulee, on kuullut Jumalan äänen, ja ken heidän ilmoituksensa totuudesta todistaa, on todistanut Jumalan itsensä totuudesta. Ken heistä pois kääntyy, on kääntynyt pois Jumalasta, ja ken heidät kieltää, on kieltänyt Jumalan. Joka ainut heistä on Jumalan tie, joka liittää tämän maailman korkeuden maailmoihin, ja Hänen totuutensa viiri kaikille maan ja taivaan valtakunnissa. He ovat Jumalan ilmaisijoita ihmisten keskuudessa, Hänen totuutensa todistuksia ja Hänen kirkkautensa merkkejä.