Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

20: Tiedä varmasti, näkymätön ei mitenkään…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

20: Tiedä varmasti, näkymätön ei mitenkään…

Tiedä varmasti, näkymätön ei mitenkään voi ruumiillistaa sisintä olemustansa eikä sitä ihmisille ilmaista. Hän on ja aina Hän on ollut mittaamattoman korkealla kaiken sen yläpuolella, mikä voidaan kertoa tai käsittää. Lakkaamatta Hänen äänensä julistaa Hänen kirkkautensa tyyssijoilta: ”Totisesti Minä olen Jumala; ei ole muuta jumalaa kuin Minä, kaikkitietävä, kaikkiviisas. Olen ilmaissut itseni ihmisille ja lähettänyt alas Hänet, joka on Minun ilmoitukseni merkkien päivänkoitto. Hänen kauttaan Minä olen pannut koko luomakunnan todistamaan, ettei ole muuta jumalaa kuin Hän, verraton, kaiken tunteva, kaikkiviisas.” Häntä, joka on ikuisesti ihmissilmältä salattu, ei voida milloinkaan tuntea muutoin kuin ilmaisijansa kautta, eikä Hänen ilmaisijansa voi esittää suurempaa todistusta lähetystehtävänsä todenperäisyydestä kuin on Hänen oman henkilönsä todistus.