Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

2: Jumalan tuntemus on kaiken alku, ja…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

2: Jumalan tuntemus on kaiken alku, ja…

Jumalan tuntemus on kaiken alku, ja kaiken päätös on kaiken sen tarkka noudattaminen, mikä on lähetetty alas kaikkea taivaissa ja maan päällä olevaa vallitsevan jumalallisen tahdon taivaasta.