Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

19: Jokaiselle ymmärtäväiselle ja valaistuneelle…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

19: Jokaiselle ymmärtäväiselle ja valaistuneelle…

Jokaiselle ymmärtäväiselle ja valaistuneelle sydämelle on selvää, että Jumala, tuntematon olemus, jumalallinen olento, on äärettömän korkealla kaikkien inhimillisten ominaisuuksien yläpuolella, sellaisten kuin ruumiillinen olemassaolo, yleneminen ja aleneminen, kehittyminen ja taantuminen. Kaukana on Hänen kirkkaudestansa, että ihmiskieli kykenisi riittävästi Hänen ylistystänsä lausumaan tahi ihmissydän tajuamaan Hänen luotaamatonta salaisuuttansa. Hän on ja aina Hän on ollut olemuksensa ikiaikaiseen iäisyyteen verhoutuneena, ja ikuisesti Hän on todellisuudessansa pysyvä ihmissilmiltä kätkettynä. ”Katseet eivät Häntä saavuta, mutta Hän tavoittaa kaikki katseet; Hän on kaikista tarkkanäköisin, kaiken huomaava.”1 – –

sivu 63Koska Ikiaikaisen tuntemuksen ovi näin on kaikkien olentojen edessä suljettu, tuo mittaamattoman armon alkulähde on sanansa mukaisesti – ”Hänen armonsa on ylittänyt kaiken, Minun armoni on kaiken ympäröinyt”2 – saattanut nuo loistavat pyhyyden helmet ihmistemppelin jalossa hahmossa hengen valtakunnasta ilmaantumaan ja näkyvästi ilmestymään kaikille ihmisille, jotta he voisivat maailmalle julistaa muuttumattoman olennon salaisuuksia ja kertoa Hänen katoamattoman olemuksensa arvoituksia.

Nämä pyhitetyt kuvastimet, nämä ikiaikaisen kirkkauden päivänkoitot, ovat itse kukin maan päällä ilmennyksiä Hänestä, joka on maailmankaikkeuden keskus, sen sisin olemus ja perimmäisin päämäärä. Hänestä on heidän tietonsa ja valtansa lähtöisin, Hänestä peräisin heidän yliherruutensa. Heidän kasvojensa kauneus on kuvastusta Hänen kasvoistansa ja heidän ilmoituksensa merkki Hänen kuolemattomasta kirkkaudestansa. He ovat jumalallisen tiedon aarreaittoja ja taivaallisen viisauden varastoja. Heidän välityksellään annetaan rajaton armo, ja heidän kauttaan ilmaistaan katoamaton valo. – – Nämä pyhyyden temppelit, nämä ensisijaiset kuvastimet, jotka heijastavat himmentymättömän kirkkauden valoa, ovat vain ilmauksia Hänestä, joka on näkymättömistä näkymättömin. Näiden jumalallisen hyveen helmien ilmaisemisen kautta ovat kaikki Jumalan nimet ja sivu 64 ominaisuudet tulleet ilmaistuiksi, kuten tieto ja voima, yliherruus ja valta, armo ja viisaus, kirkkaus, anteliaisuus ja armahtavaisuus.

Näitä Jumalan ominaisuuksia ei ole nyt eikä ennenkään erityisesti joillekin Jumalan profeetoille suotu ja toisilta pidätetty. Ei, vaan kaikki Jumalan profeetat, Hänen kauniit, Hänen pyhät ja valitut sanansaattajansa ovat erotuksetta olleet Hänen nimiensä kantajia ja Hänen ominaisuuksiensa ruumiillistumia. Vain ilmoituksensa voimassa ja valonsa voimakkuudessa ovat he erilaisia. Niin kuin Hän on ilmoittanut: ”Jotkut apostoleista Me olemme tehnyt muita oivallisemmiksi.”3

Tämän perusteella onkin ilmeistä ja selvää, että näiden profeettojen ja Jumalan valittujen pyhätöissä heijastuu Hänen rajattomien nimiensä ja ylevien ominaisuuksiensa valo, joskin joidenkin näiden ominaisuuksien valo saattaa näistä säteilevistä temppeleistä ulkonaisesti ihmissilmille joko ilmaantua tahi ilmaantumatta jäädä. Se, että nämä irrottautuneisuuden olemukset eivät ole jotakin Jumalan ominaisuutta ulkonaisesti ilmaisseet, ei suinkaan merkitse, etteivät nämä Jumalan ominaisuuksien päivänkoitot ja Hänen pyhien nimiensä aarreaitat niitä itse asiassa omaisi. Niinpä näillä valaistuilla sieluilla, näillä kauniilla katsannoilla on, joka ainoalla heistä, kaikki Jumalan ominaisuudet, kuten yliherruus ja sivu 65 valta ja muut tämän kaltaiset, vaikka he näennäisesti olisivatkin vailla kaikkea majesteettiutta. – –

1 Vrt. Qur'án 6:104.

2 Vrt. Qur'án 7:156.

3 Vrt. Qur'án 2:253.