Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

18: Sano: Me olemme saattanut jumalallisen…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

18: Sano: Me olemme saattanut jumalallisen…

Sano: Me olemme saattanut jumalallisen ilmaisun vuot valtaistuimeltamme virtaamaan, jotta viisauden ja ymmärryksen yrtit saisivat teidän sydäntenne mullasta puhjeta. Ettekö tunne kiitollisuutta? Ne, jotka ylimielisesti kieltäytyvät palvomasta Herraansa, ovat niitä, jotka viskataan pois. Ja yhtä usein kuin säkeemme heille toistetaan, he pysyvät ylpeän ylimielisinä ja karkeasti loukkaavat Hänen lakiansa, eivätkä sitä tiedä. Ne taas, jotka eivät ole Häneen uskoneet, ovat mustan savun varjossa. sivu 59 ”Hetki”1 on heille lyönyt heidän yhä ilkamoidessaan. Heitä on tartuttu heidän otsakiehkurastansa,2 eivätkä he sitä tiedä.

Yhtäkkisesti on tullut se, minkä tuleman piti. Katsokaa, miten he sitä pakenevat. Väistämätön on tapahtunut; nähkää, miten he ovat heittäneet sen selkänsä taa. Tänä päivänä on joka ainut ihminen pakeneva itseään, saati sitten sukulaistansa, voisittepa sen vain tajuta. Sano: Kautta Jumalan! Pasuunaan on puhallettu3, ja katso, ihmiskunta on taintunut edessämme. Airut on antanut julki julistuksensa ja kuuluttaja korottanut äänensä sanoen: ”Valtakunta on Jumalan, kaikkein voimallisimman, hädässä auttajan, itseolevan.”

Tämä on se päivä, jona kaikki silmät tuijottavat kauhusta, päivä, jona maan päällä asuvien sydämet valtaa vavistus, niitä lukuun ottamatta, jotka Herrasi, kaikkitietävä, kaikkiviisas, katsoo hyväksi vapahtaa. Mustiksi ovat muuttuneet kaikki kasvot,4 paitsi ne, joille armon Jumala on antanut säteilevän sydämen. Juopuneet ovat niiden silmät, jotka ovat avoimesti kieltäytyneet katsomasta Jumalan, kaikkein kirkkaimman, kaikkein ylistetyimmän kasvoja.

Sano: Ettekö ole tutkineet Qur'ánia? Sitä lukekaa, sivu 60 jotta voisitte löytää totuuden, sillä tämä kirja on totisesti suora tie. Tämä on Jumalan tie kaikille niin taivaissa kuin maan päällä. Jos ette olekaan Qur'ániin tutustuneet, Bayánia ei silti voida pitää teille vieraana. Katsokaa, se on avoinna silmienne edessä. Lukekaatte sen säkeitä, jotta kenties voisitte luopua teoista, jotka saavat Jumalan sanansaattajat murehtimaan ja vaikeroimaan.

Kiiruhtakaa ulos hautakammioistanne. Kuinka kauan aiotte nukkua? Toinen toitahdus on pasuunalla puhallettu. Ketä te oikein katselette? Tämä on teidän Herranne, armon Jumala. Huomatkaa, miten te kiellätte Hänen merkkinsä! Maa on järähtänyt suurella järistyksellä ja singonnut esiin kuormansa. Ettekö sitä myönnä? Sano: Ettekö huomaa, miten vuoret ovat muuttuneet kuin villahahtuvaisiksi5, miten ihmiset ovat joutuneet ankaraan ahdistukseen Jumalan asian valtaisan majesteettiuden edessä? Katsokaa, kuinka heidän talonsa ovat tyhjiä raunioita ja he itse hukkunut joukko.

Tänä päivänä kaikkein armahtavaisin on astunut alas tiedon pilvissä ilmiselvään yliherruuteen verhoutuneena. Hyvin Hän tuntee ihmisten teot. Hänen kirkkaudestansa ei kukaan voi erehtyä, voisittepa sen vain käsittää. Jokaisen uskonnon taivas on reväisty kahtia ja inhimillisen ymmärryksen maa halaistu, ja Jumalan enkelten nähdään astuvan alas. Sano: Tämä keskinäisen petoksen päivä; mihinkä siis pakenette? sivu 61 Vuoret ovat kadonneet, ja taivas on kääritty kokoon6, ja koko maa on Hänen lujassa otteessansa, voisittepa sen vain ymmärtää. Kuka siis voi teitä varjella? Ei kukaan, kautta kaikkein armahtavaisimman! Ei kukaan muu kuin Jumala, kaikkivaltias, kaikkein kirkkain, hyvänsuopainen. Jokainen vaimo, joka on kantanut kuormaa kohdussansa, on vapautunut kuormastansa. Näemme ihmiset juopuneina tänä päivänä, jona ihmiset ja enkelit on koottu yhteen.

Sano: Onko olemassa epäilystäkään Jumalasta? Katsokaa, kuinka Hän on astunut alas armonsa taivaasta väkevyyteen vyötettynä ja yliherruuteen verhottuna. Onko epäilystäkään Hänen merkeistänsä? Avatkaa silmänne ja tutkikaa Hänen selviä todisteitansa. Paratiisi on oikealla kädellänne, lähellenne tuotuna, kun taas helvetti on saatettu hehkumaan. Katsokaa sen ahnasta liekkiä. Kiirehtäkää käymään paratiisiin, tämä osoituksena armostamme teitä kohtaan, ja juokaa kaikkein armahtavaisimman käsistä viiniä, joka todella on elämää.

Juokaa täysin siemauksin, oi Bahán kansa. Te olette totisesti niitä, joiden on hyvin oleva. Tämän ovat ne saavuttaneet, jotka ovat lähellä Jumalaa. Tämä on se virtaava vesi, joka teille Qur'ánissa ja sittemmin Bayánissa luvattiin palkkana Herraltanne, armon Jumalalta. Siunattuja ovat ne, jotka sitä juovat.

Oi palvelijani, joka olet kääntänyt kasvosi Minun puoleeni! Kiitä Jumalaa siitä, että Hän on tämän muistion sivu 62 tässä vankilassa sinulle alas lähettänyt, jotta sinä voisit muistuttaa ihmisiä Herran, kaikkein kirkkaimman, kaikkitietävän päivistä. Näin Me olemme viisautemme ja ilmaisumme vesin uskosi perustukset sinulle vahvistanut. Tämä on totisesti se vesi, jonka päälle Herrasi valtaistuin on pystytetty. ”Hänen valtaistuimensa on seissyt vetten päällä.”7 Pohdi tätä sydämessäsi, jotta voisit sen merkityksen käsittää. Sano: Ylistetty olkoon Jumala, kaikkien maailmoiden herra.

1 Vrt. Matt. 24:36, 24:42–44, 25:13; Joh. 5:25, 28; Ap.t. 1:7; Ilm. 3:3; Qur'án 6:31, 7:187, 12:107, 15:85, 18:21, 20:15, 22:55, 25:11, 30:12-4, ja lukuisissa muissa kohdissa.

2 Vrt. Qur'án 55:41.

3 Vrt. Qur'án 50:20, 50:43.

4 Vrt. Qur'án 39:60, 3:105.

5 Vrt. Qur'án 101:5.

6 Vrt. Qur'án 39:67.

7 Vrt. Qur'án 11:7.