Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

17: Kautta Hänen, joka on suuri julistus!...

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

17: Kautta Hänen, joka on suuri julistus!...

Kautta Hänen, joka on suuri julistus! Kaikkein armahtavaisin on tullut eittämättömään yliherruuteen verhoutuneena. Vaaka1 on valittu, ja kaikki maan asukkaat on kokoon saatettu. Pasuunaan on puhallettu2, ja katso, kaikki silmät ovat kauhistuneet, ja vavisseet ovat kaikkien taivaissa ja maan päällä asuvien sydämet, paitsi niiden, jotka Jumalan säkeiden henkäys on herättänyt ja jotka ovat kaikesta irrottautuneet.

Tänä päivänä maa julistaa julki viestinsä. Sitä raskauttavat väärintekijät, voisittepa sen vain tajuta. Joutavan kuvittelun kuu on halaistu, ja taivas on syössyt sivu 56 sankkaa savua. Näemme ihmiset maahan masennettuina, Herrasi, kaikkivaltiaan, kaikkein voimallisimman pelon valtaan vajonneina. Airut on antanut kuulutuksensa, ja ihmisiä on tempaistu pois, niin suuri on ollut Hänen vihansa vimma. Vasemman käden puoleinen väki valittaa ja vaikeroi. Oikean puoleinen oleskelee ylhäisillä asuinsijoilla: kaikkein armahtavaisimman käsistä he juovat viiniä, joka todella on elämää, ja he totisesti ovat autuaita.

Maa on järähdellyt, ja vuoret ovat vaipuneet, ja enkelit ovat rivi rivin jälkeen käyneet eteemme. Useimmat ihmiset ovat päihtymyksensä hämmentämiä, ja kasvoillansa he kantavat vihastuksen merkkejä. Näin Me olemme yhteen saattanut väärintekijät. Me näemme heidän rientävän epäjumalansa tykö. Sano: Tänä päivänä ei kukaan säästy Jumalan säädökseltä. Kohtalokas totisesti on tämä päivä. Me osoitamme heille ne, jotka heitä harhaan johtivat. He näkevät heidät eivätkä heitä kuitenkaan tunne. Heidän silmänsä ovat juopuneet; totisesti he ovat sokeata joukkoa. Heidän todisteitansa ovat heidän lausumansa herjaukset; ne on tuominnut Jumala, hädässä auttaja, itseoleva. Paholainen on lietsonut kataluuden heidän sydämiinsä, ja heitä ahdistaa piina, jota kukaan ei voi poistaa. He kiiruhtavat jumalattomien joukkoon, väärintekijäin leimalla merkittyinä. Sellaiset ovat heidän tekonsa.

Sano: Taivaat on kääritty kokoon, ja maa on Hänen lujassa otteessansa, ja turmeltuneita on tartuttu otsakiehkurasta,3 sivu 57 eivätkä he sittenkään käsitä. He juovat saastunutta vettä eivätkä sitä tiedä. Sano: Kutsu on kajahtanut, ja ihmiset ovat astuneet ulos haudoistansa ja ylösnoustessaan he katselevat kummeksien ympärilleen. Jotkut ovat kiiruhtaneet kohti armon Jumalan kartanoa, toiset kaatuneet kasvoillensa helvetin tuleen, toiset taas joutuneet hämmennyksen valtaan. Jumalan säkeet on ilmoitettu, mutta he ovat niistä pois kääntyneet. Hänen todistuksensa on ilmaistu, mutta he eivät sitä tiedä. Ja heidän katsellessaan kaikkein armahtavaisimman kasvoja muuttuvat heidän omat kasvonsa murheellisiksi, vaikka he yhä ilkamoivat. He rientävät kohti helvetin tulta ja erehtyvät sitä valoksi luulemaan. Kaukana Jumalasta on kaikki, mitä he mieluusti kuvittelevat! Sano: Riemuitsettepa te siitä tahi ratkeatte raivosta, taivaat on halaistu kahtia, ja Jumala on astunut alas loistavaan yliherruuteen verhoutuneena. Kaikkien luotujen kuullaan julistavan: ”Valtakunta on Jumalan, kaikkivaltiaan, kaikkitietävän, kaikkiviisaan.”

Tiedä myös, että sen tähden, mitä uskottomien kädet ovat tehneet, Meidät on heitetty tuskaisaan vankilaan ja sortovallan joukot ympäröivät Meitä. Niin suurta riemua on tämä nuorukainen kuitenkin saanut maistaa, ettei mikään maallinen ilo voi vetää sille vertoja. Kautta Jumalan! Konsanaan ei vääryys, joka Häntä sortajain käsissä kohtaa, voi Hänen sydäntänsä murehduttaa, eikä niiden valta, jotka ovat kieltäneet sivu 58 Hänen totuutensa, voi Häntä surulliseksi tehdä.

Sano: Kärsimys on Minun ilmoitukseni taivaanranta. Sen yllä loistaa armon päiväntähti hohtaen valoa, jota eivät ihmisten turhien luulojen pilvet eivätkä hyökkääjän hyödyttömät kuvitelmat voi himmentää.

Seuraa Herrasi askelia muistaen Hänen palvelijoitansa, niin kuin Hän sinua muistaa, piittaamattomien paheksuntaa tahi vihollisen miekkaa pelkäämättä. Levitä laajalti Herrasi sulotuoksuja äläkä epäröi, älä edes vähäistä hetkeä, Hänen asiaansa palvellessasi. Se päivä lähenee, jona Herrasi, aina anteeksi antavan, kaikkein anteliaimman voitto julki julistetaan.

1 Vrt Ilm. 6:5, Qur'án 55:7, 21:47, 7:8–9, 23:102–103, 101:6, 101:8–18:105.

2 Vrt. Qur'án 50:20, 50:42.

3 Vrt. Qur'án 55:41.