Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

165: Tiedä, että jokaisen kuulevan korvan…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

165: Tiedä, että jokaisen kuulevan korvan…

Tiedä, että jokaisen kuulevan korvan, joka pidetään puhtaana ja tahrattomana, on kaikkina aikoina ja joka taholta kuunneltava ääntä, joka lausuu nämä pyhät sanat: ”Totisesti me olemme Jumalan, ja Hänen tykönsä me palaamme.”1 Ihmisen ruumiillisen kuoleman ja hänen paluunsa salaisuuksia ei ole paljastettu, eikä niitä vieläkään paljasteta. Jumalan vanhurskauden kautta! Mikäli ne ilmoitettaisiin, ne herättäisivät niin suurta pelkoa ja murhetta, että jotkut menehtyisivät, kun taas toiset täyttäisi sellainen riemu, että he toivoisivat kuolemaa ja loputtomassa ikävässänsä anoisivat ainoaa tosi Jumalaa, ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa, heidän loppuansa jouduttamaan.

Kuolema tarjoaa jokaiselle luottavaiselle uskovalle maljan, joka todellakin on elämää. Se suo riemua ja on ilon tuoja. Se antaa ikuisen elämän lahjan.

Niille, jotka ovat maistaneet ihmisen maallisen olemassaolon hedelmää, joka on ainoan tosi Jumalan tunteminen, on tuonpuoleinen elämä sellaista, ettemme Me kykene sitä kuvailemaan. Tieto siitä on yksin Jumalan, kaikkien maailmoiden Herran.

1 Vrt. Qur'án 2:156.