Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

163: Kaikki ylistys olkoon Jumalalle,…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

163: Kaikki ylistys olkoon Jumalalle,…

Kaikki ylistys olkoon Jumalalle, joka on kaunistanut maailman sellaisin koristein ja verhonnut sen sellaiseen asuun, joita mikään maallinen valta ei voi siltä riistää, miten mahtavat sen joukot, miten valtaisat sen rikkaudet ja miten syvällekäypää sen vaikutus lienevätkin. Sano: Kaiken vallan sisin olemus on Jumalan, koko luomakunnan korkeimman ja lopullisen päämäärän. Kaiken majesteettiuden sivu 361 lähde on Jumalan, kaiken taivaassa ja maan päällä olevan palvonnan kohteen. Sellaiset voimat, jotka ovat tästä tomun maailmasta lähtöisin, eivät jo luonteensakaan vuoksi ansaitse mitään huomiota.

Sano: Lähteet, jotka ylläpitävät näiden lintusten elämää, eivät ole tästä maailmasta. Niiden alku on korkealla ihmisymmärryksen yläpuolella ja yltämättömissä. Ken voi sammuttaa valon, jonka Jumalan lumivalkea käsi on sytyttänyt? Onko ketään, joka kykenee tukahduttamaan tulen, jonka Herrasi, kaikkivoivan, kaiken voittavan, kaikkivaltiaan mahti on saattanut palamaan? Jumalallisen mahdin käsi on sammuttanut eripuran liekit. Voimallinen on hän tekemään, minkä hän hyväksi näkee. Hän sanoo ”Ole”, ja niin on. Sano: Maailman ja sen kansojen tuimat tuulet ja vihurit eivät milloinkaan voi järkyttää sitä perustaa, jonka varaan Minun valittujeni kallionluja vankkumattomuus on rakennettu. Armollinen Jumala! Mikä on voinut yllyttää nämä ihmiset sortamaan ja vangitsemaan Hänen rakastettujansa, joka on ikuinen totuus? – – Se päivä kuitenkin lähenee, jona uskolliset saavat nähdä oikeudenmukaisuuden päiväntähden täydessä loistossansa säteilevän kirkkauden päivänkoitossa. Näin kaiken olevaisuuden Herra sinua valistaa tästä tuskallisesta vankilastansa.