Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

162: Kaikkein armahtavaisin on antanut ihmiselle…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

162: Kaikkein armahtavaisin on antanut ihmiselle…

sivu 360Kaikkein armahtavaisin on antanut ihmiselle näkemisen kyvyn ja suonut hänelle kuulemisen lahjan. Jotkut ovat luonnehtineet ihmistä ”pienemmäksi maailmaksi”, vaikka häntä todellisuudessa olisi pidettävä ”suurempana maailmana”. Ihmisen asemassa piilevien mahdollisuuksien, hänen maisen kohtalonsa koko mittavuuden, hänen todellisuutensa luontaisen oivallisuuden täytyy kaikkien tulla silmin nähtäviksi tänä luvattuna Jumalan päivänä.

Korkeimman kynä on kaikkina aikoina ja kaikissa oloissa iloiten ja hellästi muistanut rakastettujansa ja neuvonut heitä tietänsä seuraamaan. Hyvin on sen, jota tämän maailman muutokset ja vaihtelut eivät ole estäneet tuntemasta Jumalan ykseyden päivänkoittoa ja joka on horjumattoman päättäväisesti ja itseolevan nimessä nauttinut Hänen ilmoituksensa sinetöityä viiniä. Sellainen ihminen luetaan paratiisin asukasten joukkoon Jumalan, kaikkien maailmoiden Herran kirjassa.