Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

161: Vyötä kilvoituksesi kupeet, jotta voisit…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

161: Vyötä kilvoituksesi kupeet, jotta voisit…

Vyötä kilvoituksesi kupeet, jotta voisit kenties johdattaa lähimmäisesi Jumalan, kaikkein armahtavaisimman lain tuntemukseen. Sellainen teko totisesti on kaikkia muita tekoja oivallisempi Jumalan, kaiken omistavan, kaikkein korkeimman kasvojen edessä. Niin suuri tulee olla sinun horjumattomuutesi Jumalan asiassa, ettei ainutkaan maallinen asia voi saada sinua luopumaan velvollisuudestasi. Vaikka maan kaikki vallat liittoutuisivat sinua vastaan, vaikka kaikki ihmiset kävisivät kiistelemään kanssasi, pitää sinun pysymän järkähtämättömänä.

Ole kahlitsematon kuin tuuli viedessäsi viestiä Hänestä, joka on saattanut jumalallisen johdatuksen aamun valkenemaan. Ajattele, kuinka tuo tuuli uskollisena sille, mitä Jumala on määrännyt, puhaltaa maan kaikkiin seutuihin, niin asuttuihin kuin autioihin. sivu 359 Sille ei maan autiuden tahi sen vaurauden merkkien näkeminen tuota sen paremmin tuskaa kuin iloakaan. Joka taholle se Luojansa käskyn mukaisesti puhaltaa. Sen kaltainen tulisi olla jokaisen, joka väittää olevansa ainoan tosi Jumalan rakastaja. Hänen tulisi kiinnittää katseensa Hänen uskonsa perustotuuksiin ja työskennellä uutterasti sen levittämiseksi. Täysin Jumalan tähden hänen tulisi julistaa Hänen sanomaansa ja tuossa samassa hengessä hyväksyä kuulijoiltansa mikä vastaanotto tahansa sanoillensa. Ken hyväksyy ja uskoo, saa palkintonsa, ken taas kääntyy pois, ei muuta saa kuin oman rangaistuksensa.

'Iráqista lähtemisemme aattona Me varoitimme uskollisia varautumaan pimeyden lintujen ilmaantumiseen. Ei voi olla vähäisintäkään epäilystä siitä, että joistakin maista on kantautuva korpin raakkuna, kuten on käynyt viime vuosina. Mitä sitten tapahtuneekin, turvatkaa ainoaan tosi Jumalaan, jotta Hän voisi teitä varjella petkuttajan juonilta.

Totisesti sanon, että tässä kaikkein mahtavimmassa ilmoituksessa kaikki aiemmat uskontojärjestelmät ovat saavuttaneet korkeimman ja lopullisen täyttymyksensä. Näin teitä neuvoo Herranne, kaikkitietävä, kaikkiviisas. Ylistys olkoon Jumalalle, kaikkien maailmoiden Herralle.