Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

160: Se todella uskoo vilpittömästi Jumalan ykseyteen…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

160: Se todella uskoo vilpittömästi Jumalan ykseyteen…

Se todella uskoo vilpittömästi Jumalan ykseyteen, joka tänä päivänä ymmärtää, että Hän on mittaamattoman korkealla kaikkien niiden vertausten ja rinnastusten yläpuolella, joita ihmiset ovat Hänestä muodostaneet. Se taas on pahasti erhettynyt, joka on nämä vertaukset ja rinnastukset virheellisesti itse Jumalaksi käsittänyt. Ajatelkaa käsityöläisen ja hänen työnsä, maalarin ja hänen maalauksensa keskinäistä suhdetta. Voidaanko milloinkaan väittää, että heidän käsiensä luomus olisi samaa kuin he itse? Kautta Hänen, joka on korkeuden valtaistuimen ja alisen maan Herra! Niitä ei voida nähdä missään muussa valossa kuin todistuksina, jotka kertovat luojansa oivallisuudesta ja täydellisyydestä.

Oi Shaykh, oi sinä, joka olet alistanut tahtosi Jumalalle! Itsensä alistamisella ja ainaisella jumalayhteydellä tarkoitetaan, että ihmisten tulisi täydellisesti liittää oma tahtonsa Jumalan tahtoon ja pitää omia halujansa ehdottomana olemattomuutena Hänen tarkoituksensa rinnalla. Mitä ikänään Luoja käskee sivu 357 luotujansa tekemään, sitä heidän täytyy uutterasti ja äärimmäisen riemukkaasti ja innostuneesti nousta toteuttamaan. He eivät missään tapauksessa saa antaa mielikuvituksensa hämärtää arvostelukykyänsä eivätkä pitää omia kuvitelmiansa Iäisen äänenä. Paastorukouksessa Me olemme ilmoittanut: ”Jos Sinun tahtosi säätäisi, että suustasi lähtisivät ja heille lausuttaisiin nämä sanat: 'Pitäkää paasto Minun kauneuteni tähden, oi ihmiset, älkääkä asettako sille mitään määräaikaa', niin vannon Sinun kirkkautesi majesteettiuden kautta, että joka ainoa heistä sen uskollisesti pitäisi ja kieltäytyisi kaikesta, mikä loukkaisi Sinun lakiasi, ja olisi niin tekevä aina siihen asti, kunnes hän luovuttaisi Sinulle sielunsa.” Tämä on ihmisen tahdon täydellistä antautumista Jumalan tahdon alaisuuteen. Ajattele tätä, jotta saisit juoda iankaikkisen elämän vesistä, jotka virtaavat koko ihmiskunnan Herran sanoista, ja voisit todistaa, että ainoa tosi Jumala on aina ollut mittaamattoman korkealla kaikkien luotujensa yläpuolella. Hän totisesti on verraton, ikioleva, kaikkitietävä, kaikkiviisas. Itsensä täydellisen antautumisen asema on ja on aina oleva korkealla jokaisen muun aseman yläpuolella.

Sinun tulee pyhittää itsesi Jumalan tahdolle. Mitä ikänään Hänen muistioissansa on ilmoitettu, on vain heijastusta Hänen tahdostansa. Niin ehdotonta tulee sinun pyhittäytymisesi olla, että jokaisen maallisen halun jälkikin pyyhkiytyy pois sinun sydämestäsi. Tätä tarkoittaa todellinen ykseys.

Rukoile Jumalaa, että Hän soisi sinulle voimaa sivu 358 pysyä horjumattomana tällä polulla ja auttaisi sinua opastamaan maailman kansoja Hänen luoksensa, joka on ilmeisin ja korkein hallitsija, joka on ilmestynyt selvästi muista erottuvassa asussa ja julistaa jumalallista ja tarkoin määrättyä sanomaa. Tämä on uskon ja varmuuden ydin. Niitä, jotka palvelevat oman mielikuvituksensa muovaavaa epäjumalaa ja sitä sisäiseksi todellisuudeksi kutsuvat, on totisesti pidettävä pakanoina. Tästä on kaikkein armahtavaisin muistioissansa todistanut. Hän totisesti on kaikkitietävä, kaikkiviisas.