Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

16: Sano: Oi ihmiset! Tämä on verraton…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

16: Sano: Oi ihmiset! Tämä on verraton…

Sano: Oi ihmiset! Tämä on verraton päivä. Verrattoman tulee myös olla kielen, joka julistaa kiitosta kaikkien kansojen kaivatulle, ja verrattoman sen teon, joka Hänen silmissänsä toivoo otollinen olevansa. Koko ihmissuku on ikävöiden odottanut tätä päivää voidakseen saavuttaa sen, mikä on sen asemalle soveliasta ja sen kohtalon arvoista. Siunattu on se ihminen, jota maailman asiat eivät ole estäneet tuntemasta Häntä, joka on kaiken Herra.

Niin sokeaksi on ihmissydän käynyt, ettei kaupungin tuhoutuminen eikä vuoren muuttuminen tomuksi, ei edes maan halkeaminen voi havahduttaa sitä turtumuksestansa. Pyhissä kirjoituksissa annetut viittaukset on selvitetty ja niissä mainitut merkit paljastettu, ja profeetallinen kutsu kaikuu lakkaamatta. Ja kuitenkin kaikki paitsi ne, joita Jumala on katsonut hyväksi opastaa, ovat piittaamattomuutensa päihtymyksen hämmentämiä.

Katsokaa, miten maailmaa joka päivä kohtaa uusi onnettomuus. Sen ahdistus syvenee syvenemistään. Súriy-i-Ra'ísin ilmaisemishetkestä aina tähän päivään asti ei maailma ole saavuttanut rauhaa eivätkä sen kansojen sydämet tunteneet lepoa. Toisinaan se on sivu 55 ollut riitojen ja kiistain kiusaamana, toisinaan taas sotien kourissa ja raivoavien tautien uhrina. Sen sairaus on saavuttamassa täyden toivottomuuden asteen, sillä todellista lääkäriä on estetty määräämästä hoitokeinoa, jota vastoin taitamattomille puoskareille osoitetaan suosiota ja annetaan täysi vapaus toimia. – –Kapinallisuuden tomu on hämärtänyt ihmisten sydämet ja sokaissut heidän silmänsä. Ennen pitkää he näkevät seuraukset siitä, mitä heidän kätensä ovat Jumalan päivänä aikaan saaneet. Näin teitä varoittaa Hän, joka on kaiken tunteva, Hänen käskystänsä, joka on kaikkein voimallisin, kaikkivaltias.