Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

159: Ajatelkaa ihmisten mielen mitättömyyttä…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

159: Ajatelkaa ihmisten mielen mitättömyyttä…

sivu 355Ajatelkaa ihmisten mielen mitättömyyttä. He pyytävät sitä, mikä heitä vahingoittaa, ja hylkäävät sen, mikä heitä hyödyttää. He ovat todellakin niitä, jotka ovat kauas eksyneet. Joidenkin ihmisten Me näemme halajavan vapautta ja siitä kerskaavan. Sellaiset ovat syvällä tietämättömyyden alhoissa.

Vapaus johtaa lopulta väistämättömästi kapinaan, jonka lieskoja kukaan ei voi sammuttaa. Näin teitä varoittaa Hän, joka on tuomiopäivän Herra, kaikkitietävä. Tietäkää, että eläin on vapauden ruumiillistuma ja vertauskuva. Ihmisen arvon mukaista on alistua niihin rajoituksiin, jotka suojelevat häntä hänen omalta tietämättömyydeltänsä ja varjelevat häntä turmeluksen lietsojan vahingoittavalta vaikutukselta. Vapaus saa ihmisen ylittämään sopivaisuuden rajat ja loukkaamaan oman asemansa arvoa. Se alentaa hänet äärimmäiseen turmelukseen ja jumalattomuuteen.

Nähkää ihmiset ikään kuin lammaslaumana, joka tarvitsee paimenta turvaksensa. Tämä totisesti on totuus, varma totuus. Me hyväksymme vapauden joissakin oloissa, toisissa Me taas kieltäydymme sitä sallimasta. Me totisesti olemme kaikkitietävä.

Sano: Todellinen vapaus on siinä, että ihminen alistuu Minun käskyihini, miten vähän sitä käsittänettekin. Jos ihmiset noudattaisivat sitä, minkä Me olemme heille alas ilmoituksemme taivaasta lähettänyt, he varmasti saavuttaisivat täydellisen vapauden. Onnellinen on se ihminen, joka on ymmärtänyt sivu 356 Jumalan tarkoituksen kaikessa, minkä Hän on ilmoittanut kaikkia luotuja vallitsevan tahtonsa taivaasta. Sano: Se vapaus, joka teitä hyödyttää, on löydettävissä vain täydellisestä alamaisuudesta Jumalalle, ikuiselle totuudelle. Ken sen makeutta on maistanut, on kieltäytyvä sitä kaikkeen maan ja taivaan valtiuteen vaihtamasta.