Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

158: Jumala on määrännyt jokaisen velvollisuudeksi…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

158: Jumala on määrännyt jokaisen velvollisuudeksi…

Jumala on määrännyt jokaisen velvollisuudeksi opettaa Hänen asiaansa. Sen, joka nousee täyttämään tätä velvollisuutta, on, ennen kuin hän julistaa Hänen sanomaansa, ehdottomasti kaunistauduttava nuhteettoman ja kiitettävän luonteen koristein, jotta hänen sanansa kiehtoisivat niiden sydämiä, jotka ovat alttiita hänen kutsullensa. Ellei hän näin tee, hän ei milloinkaan voi toivoa vaikuttavansa kuulijoihinsa.