Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

155: Ensimmäinen velvollisuus, jonka Jumala…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

155: Ensimmäinen velvollisuus, jonka Jumala…

Ensimmäinen velvollisuus, jonka Jumala on palvelijoillensa määrännyt, on tuntea Hänet, joka on Hänen ilmoituksensa päivänkoitto ja Hänen lakiensa lähde, joka edustaa jumaluutta niin Hänen asiansa valtakunnassa kuin luomakunnan maailmassa. Ken tämän velvollisuuden täyttää, on saavuttanut kaiken hyvän, ja ken sen täyttämättä jättää, on eksynyt, vaikka hän olisi kaikki vanhurskaat teot tehnyt. Jokaisen, joka saavuttaa tämän kaikkein ylevimmän aseman, tämän ylimaallisen kirkkauden korkeuden, tulee noudattaa Hänen jokaista määräystänsä, joka on maailman kaivattu. Nämä kaksi velvollisuutta ovat toisistaan erottamattomat. Kumpaakaan ei hyväksytä ilman toista. Näin on säätänyt hän, joka on jumalallisen innoituksen alkulähde.

Ne, joille Jumala on suonut syvällistä näkemystä, käsittävät helposti, että Jumalan antamat käskyt tarjoavat tehokkaimman keinon maailman järjestyksen ja sen kansojen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Sitä, joka niistä pois kääntyy, pidetään kurjana ja mielettömänä. Me olemme totisesti käskenyt teitä torjumaan alhaisten pyyteittenne ja turmeltuneitten halujenne sivu 351 vaateet ja pysymään niissä rajoissa, jotka korkeimman kynä on asettanut, sillä nämä ovat elämän henkäys kaikille luoduille. Jumalallisen viisauden ja jumalallisen ilmaisun meret ovat käyneet korkeina kaikkein armahtavaisimman tuulen henkäyksestä. Rientäkää siitä kylläksenne juomaan, oi te ymmärtäväiset! Ne, jotka ovat loukanneet Jumalan liittoa rikkomalla Hänen käskyjänsä ja kääntämällä Hänelle selkänsä, ovat pahasti erhettyneet Jumalan, kaiken omistavan kaikkein korkeimman edessä.

Oi te maailman kansat! Tietäkää varmasti, että Minun käskyni ovat hellän kaitsentani valaisimet palvelijoitteni keskuudessa ja armoni avaimet luoduilleni. Näin on Herranne, ilmoituksen Herran tahdon taivaasta julistettu. Jos joku ihminen saisi maistaa niiden sanojen suloisuutta, jotka kaikkein armahtavaisimman huulet ovat halunneet ilmaista, niin hän siitäkin huolimatta, että koko maailman aarteet olisivat hänen omansa, hylkäisi ne kaikki voidakseen osoittaa todeksi vaikkapa vain yhden Hänen käskyistänsä, jotka loistavat Hänen anteliaan kaitsentansa ja rakastavan laupeutensa päivänkoiton yllä.

Sano: Minun laeistani voidaan tuntea Minun asuni suloinen tuoksu, ja niiden avulla voidaan voiton viirit pystyttää kaikkein korkeimmille huipuille. Kaikkivaltaisen kirkkauteni taivaasta on voimani kieli näillä sanoilla tervehtänyt luomakuntaani: ”Noudattakaa Minun käskyjäni rakkaudesta Minun kauneuteeni.” Onnellinen on se rakastava, joka on tuntenut rakastetuimpansa tuoksun näistä sanoista, joista sivu 352 tulvehtivan armon suloisuutta ei ainutkaan kieli voi kuvata. Kautta elämäni! Ken on juonut oikeudenmukaisuuden jaloa viiniä anteliaan suosiollisuuteni käsistä, on kunnioittava Minun käskyjäni, jotka loistavat luomakuntani päivänkoiton yllä.

Älkää luulko, että Me olemme ilmoittanut teille pelkän lakikokoelman. Ei, vaan Me olemme mahdin ja voiman sormin murtanut valioviinin sinetin. Tästä todistaa se, minkä ilmoituksen kynä on ilmoittanut. Tätä mietiskelkää, oi syvällistä näkemystä omaavat! – –

Aina kun lakini auringon lailla nousevat ilmaisuni taivaalle, tulee kaikkien niitä uskollisesti noudattaa, vaikka säädökseni olisi sellainen, että se saisi joka ainoan uskonnon taivaan halkeamaan. Hän tekee, minkä Hän hyväksi katsoo. Hän valitsee, eikä Hänen valintaansa saa kenkään arvostella. Mitä ikänään Hän, tuo suuresti rakastettu, säätää, se totisesti on rakastettavaa. Tästä on todistajani Hän, joka on koko luomakunnan herra. Ken on hengittänyt kaikkein armahtavaisimman suloista tuoksua ja tuntenut tämän ilmaisun alkulähteen, on kernaasti omin silminensä ottava vastaan vihollisen vasamat voidakseen siten osoittaa Jumalan lakien totuuden ihmisten keskuudessa. Hyvin on oleva sen, joka on niiden puoleen kääntynyt ja käsittänyt Hänen ehdottoman säädöksensä tarkoituksen.