Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

154: Varoita, oi Salmán, ainoan tosi Jumalan rakastettuja…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

154: Varoita, oi Salmán, ainoan tosi Jumalan rakastettuja…

Varoita, oi Salmán, ainoan tosi Jumalan rakastettuja liian arvostelevin silmin tarkastelemasta ihmisten sanoja ja kirjoituksia. Lähestykööt he mieluumminkin sellaisia sanoja ja kirjoituksia ennakkoluulottomuuden ja lempeän myötämielisyyden hengessä. Niitä ihmisiä, jotka tänä sivu 349 päivänä ovat kiihottavissa kirjoituksissansa johtuneet hyökkäämään Jumalan asian perusopetuksia vastaan, on kuitenkin toisin kohdeltava. Kaikkien ihmisten velvollisuus on kukin kykyjensä mukaan kumota niiden väitteet, jotka ovat nousseet Jumalan uskoa vastaan. Näin on määrännyt Hän, joka on kaikkein voimallisin, kaikkivaltias. Ken tahtoo edistää Jumalan asiaa, edistäköön sitä kynänsä ja kielensä voimalla eikä miekkaan ja väkivaltaan turvaten. Me olemme jo aiemmin toisessa yhteydessä ilmoittanut tämän käskyn ja nyt sen vahvistamme, jos lienette niitä, jotka ymmärtävät. Kautta Hänen vanhurskautensa, joka tänä päivänä kaikkien luotujen sisimmässä sydämessä julistaa: ”Jumala, ei ole muuta jumalaa Minun rinnallani!” Jos joku nousee kirjoituksillansa puolustamaan Jumalan asiaa sen ahdistajia vastaan, hän on, olipa hänen osuutensa miten vaatimaton tahansa, tulevassa maailmassa nauttiva niin suurta kunnioitusta, että korkeuden joukotkin hänen kunniaansa kadehtivat. Yksikään kynä ei voi kuvata hänen asemansa ylhäisyyttä eikä mikään kieli kertoa sen kirkkaudesta. Sillä jokaiselle, joka pysyy lujana ja horjumattomana tässä pyhässä, tässä loistavassa ja ylevässä ilmoituksessa, tullaan suomaan niin suuri voima, että hän kykenee kohtaamaan ja kestämään kaiken, mikä on taivaissa ja maan päällä. Tästä Jumala itse on todistajani.

Oi te Jumalan rakastetut! Älkää levätkö vuoteillanne vaan herätkää toimimaan heti tuntiessanne Herranne ja Luojanne ja kuullessanne siitä, mikä Häntä sivu 350 on kohdannut, ja rientäkää Häntä auttamaan. Kirvoittakaa kielenne ja julistakaa lakkaamatta Hänen asiaansa. Tämä on oleva teille parempi kuin kaikki menneitten ja tulevien aikojen aarteet, jos lienette niitä, jotka tämän totuuden käsittävät.

1 Vrt. Qur'án 88:7.