Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

153: Oi karkotettu ja uskollinen ystäväni...

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

153: Oi karkotettu ja uskollinen ystäväni...

Oi karkotettu ja uskollinen ystäväni! Sammuta piittaamattomuuden jano Minun armoni pyhitetyin vesin ja poista etäisyyden synkeys Minun jumalallisen läsnäoloni aamunvalkeudella. Älä anna ahnaitten halujen hirmuvaltiuden hävittää asumusta, jossa Minun kuolematon rakkauteni sinuun asustaa, äläkä peitä taivaallisen nuorukaisen kauneutta itseyden ja intohimojen tomuun. Pukeudu vanhurskauden sisimpään olemukseen, älköönkä sydämesi peljätkö ketään paitsi Jumalaa. Älä tukahduta sielusi hehkeää kevättä turhanpäiväisten ja hillittömien mieltymysten okain ja orjantappuroin äläkä patoa sydämesi lähteestä kumpuilevien elävien vetten vuota. Pane kaikki toivosi Jumalaan ja tartu lujasti Hänen ehtymättömään armoonsa. Kuka muu kuin Hän voi rikastuttaa puutteenalaisen ja vapahtaa langenneen hänen alennuksestansa?

Oi palvelijani! Jos te löytäisitte Minun katoamattoman sivu 343 rikkauteni salaiset ja rannattomat valtameret, te varmasti pitäisitte tyhjän arvoisena maailmaa, vieläpä koko luomakuntaa. Leiskukoon etsinnän liekki sydämissänne sellaisella voimalla, että te sen avulla pystytte pääsemään ylhäiseen ja kaikkein ylevimpään päämääräänne – asemaan, jossa voitte käydä rakastetuimpanne tykö ja olla Hänen yhteydessään. – –

Oi palvelijani! Älkää antako turhien toiveittenne ja joutavien kuvittelujenne horjuttaa uskoanne kaikkein kirkkaimpaan Jumalaan, sillä moiset kuvitelmat ovat olleet ihmisille täysin hyödyttömiä eivätkä ole onnistuneet ohjaamaan heitä suoralle polulle. Luuletteko te, oi palvelijani, että Minun kaikenkattavan, voittamattoman ja ylimaallisen herrauteni käsi on kahlehdittu, että Minun ikiaikaisen, lakkaamattoman ja kaikkiallisen armoni virta on kammitsoitu tai että ylevien ja verrattomien suosionosoitusteni pilvet ovat lakanneet langettamasta lahjojansa ihmisille? Voitteko te kuvitella, että Minun jumalallisesta ja vastustamattomasta voimastani julistavat ihmeteot ovat rauenneet tai että tahtoni ja tarkoitukseni mahti on ehkäisty ohjaamasta ihmiskunnan kohtaloita? Jos näin ei ole, miksi sitten olette tehneet kaikkenne estääksenne Minun kasvojeni kuolemattoman kauneuden ilmaisemisen ihmissilmille? Miksi olette ponnistelleet pidättääksenne kaikkivaltiaan ja kaikkein kirkkaimman olennon ilmaisijaa vuodattamasta ilmoituksensa loistetta maan päälle? Jos te olisitte arvostelussanne vilpittömät, te huomaisitte helposti, sivu 344 kuinka kaikkien luotujen todellisuus on huumaantunut tämän uuden ja ihmeellisen ilmoituksen ilosta, kuinka maan kaikki atomit ovat valaistuneet sen kirkkauden loistosta. Turhaa ja viheliäistä on se, mitä te olette kuvitelleet ja yhä kuvittelette!

Palatkaa jälkiänne, oi palvelijani, ja kääntäkää sydämenne Hänen puoleensa, joka on teidän luomisenne alkulähde. Vapautukaa alhaisista ja turmiollisista kiintymyksistänne ja rientäkää ottamaan vastaan valoa, joka loistaa tämän salaperäisen ja ylimaallisen ilmoituksen Siinailla palavasta kuolemattomasta tulesta. Älkää turmelko Jumalan pyhää, kaikenkattavaa ja alkuperäistä sanaa älkääkä pyrkikö loukkaamaan sen pyhyyttä tahi halventamaan sen ylevää luonnetta. Oi te piittaamattomat! Vaikka laupeuteni ihmeet ovat ympäröineet kaikki luodut, niin näkyvät kuin näkymättömät, ja vaikka armoni ja anteliaisuuteni ilmaukset ovat kyllästäneet maailmankaikkeuden joka ainoan atomin, niin kuitenkin vitsa, jolla voin kurittaa jumalattomia, on ankara ja vihani tuimuus heitä kohtaan kauhea. Pöyhkeydestä ja maallisista pyyteistä puhdistunein korvin kuulkaa neuvoja, jotka Minä armahtavaisessa hyvyydessäni olen teille ilmoittanut, ja tarkastelkaa niin sisäisin kuin ulkoisin silminenne Minun ihmeellisen ilmoitukseni todisteita.

– –

Oi palvelijani! Älkää evätkö itseltänne sitä katoamatonta ja säihkyvää valoa, joka hohtaa jumalallisen kirkkauden valaisimessa. Palakoon Jumalan rakkauden liekki loistavana teidän säteilevissä sydämissänne. sivu 345 Ruokkikaa sitä jumalallisen johdatuksen öljyllä ja vaalikaa sitä uskollisuutenne huomassa. Suojatkaa sitä luottavaisuuden ja irrottautuneisuuden kupolilla kaikelta paitsi Jumalalta, jotteivät jumalattomien ilkeät kuiskailut pääse tukahduttamaan sen valoa. Oi palvelijani! Minun pyhää, Minun jumalallisesti säädettyä ilmoitustani voidaan verrata valtamereen, jonka syvyyksien kätköissä on lukematon määrä kallisarvoisia, harvinaisen hohtavia helmiä. Jokaisen etsijän velvollisuus on kiirehtiä hakeutumaan tämän valtameren rannoille, jotta hän etsintänsä innon ja pyrkimystensä pontevuuden mukaisesti voisi saada osansa niistä hyvyyksistä, jotka Jumalan kumoamattomissa ja kätketyissä muistioissa on ennalta säädetty. Ellei kukaan tahdo ohjata askeleitansa kohti sen rantoja, ellei kenkään käy Häntä etsimään, niin voidaanko tällaisen laiminlyönnin sanoa riistäneen tältä mereltä sen voiman tahi missään määrin vähentäneen sen aarteita? Kuinka turhia, kuinka halveksittavia ovatkaan kuvitelmat, joita sydämenne ovat sepittäneet ja yhä sepittelevät. Oi palvelijani! Ainoa tosi Jumala on todistajani! Tämä kaikkein suurin, tämä luotaamaton ja hyrskyävä valtameri on teitä lähellä, hämmästyttävän lähellä. Katsokaa, se on lähempänä teitä kuin oma valtasuonenne! Silmänräpäyksessä te voitte sen saavuttaa, jos sitä vain tahdotte, ja päästä osallisiksi tästä katoamattomasta suosiosta, tästä Jumalan suomasta armosta, tästä häviämättömästä lahjasta, tästä kaikkein voimallisimmasta ja sanoinkuvaamattoman loistavasta annista.

sivu 346Oi palvelijani! Jos te vain käsittäisitte, mitä anteliaisuuteni ja suopeuteni ihmeitä Minä olen tahtonut sieluillenne uskoa, te totisesti irrottautuisitte kaikesta kiintymyksestä kaikkiin luotuihin ja pyrkisitte oman itsenne todelliseen tuntemukseen – tuntemukseen, joka vastaa Minun oman olemukseni ymmärtämistä. Te huomaisitte olevanne riippumattomat kaikesta paitsi Minusta ja havaitsisitte niin sisäisin kuin ulkoisin silminenne ja yhtä selvästi kuin loistavan nimeni ilmaisu Minun laupeuteni ja anteliaisuuteni merien sisimmässänne liikehtivän. Älkää antako joutavien kuvittelujenne, alhaisten pyyteittenne, sydäntenne vilpillisyyden ja sokeuden himmentää ylevän asemanne loistoa tahi tahrata sen pyhyyttä. Te olette kuin lintu, joka mahtavien siipiensä täydellä teholla ja ehdottoman ja riemullisen varmana kiitää halki taivaiden mittaamattomuuden, kunnes se nälän ahdistamana kääntyy kaihoten allansa olevan maan vettä ja savea kohden ja halujensa verkkoon takerruttuaan huomaa, ettei enää jaksakaan nousta niihin maailmoihin, joista se juuri laskeutui. Voimatta vapautua tahrautuneita siipiänsä painavasta taakasta tuon linnun, joka näihin asti on ollut taivaan asukas, on nyt etsittävä asumuksensa maan tomusta. Älkää siis, oi palvelijani, saastuttako siipiänne tottelemattomuuden ja turhanaikaisten halujen savella älkääkä antako niiden likaantua kateuden ja vihan tomusta, jottette estyisi kohoamasta Minun jumalallisen tuntemukseni taivaihin.

Oi palvelijani! Jumalan mahdin kautta ja Hänen sivu 347 voimastansa sekä Hänen tietonsa ja viisautensa aarreaitasta olen Minä tuonut ja ilmaissut teille ne helmet, jotka olivat Hänen ikuisen valtamerensä syvyyksien kätköissä. Olen kehottanut taivaan neitoja käymään esiin kätkennän verhon takaa ja heidät vaatettanut näillä sanoillani – täydellisen voiman ja viisauden sanoilla. Lisäksi olen jumalallisen voiman kädellä murtanut ilmoitukseni valioviinin sinetin ja tulvahduttanut sen pyhän, salaisen ja myskintäyteisen tuoksun kaikkien luotujen ylle. Ketä muuta kuin itseänne on syyttäminen, jos päätätte jäädä osattomiksi Jumalan ylimaallisen ja kaikenkattavan armon suuresta vuodatuksesta, Hänen säteilevän laupeutensa loistavasta ilmaisemisesta? – –

Oi palvelijani! Minun sydämessäni ei pala mikään muu kuin jumalallisen johdatuksen aamun katoamaton valkeus eikä suustani kantaudu mitään muuta kuin totuuden sisin olemus, jonka Herra, teidän Jumalanne on ilmaissut. Älkää siis seuratko maallisia halujanne älkääkä loukatko Jumalan liittoa, älkää myöskään rikkoko Hänelle antamaanne lupausta. Kääntykää lujalla päättäväisyydellä, sydämenne kaikella kiintymyksellä ja sanojenne täydellä voimalla Hänen puoleensa älkääkä vaeltako mielettömäin teitä. Maailma on vain näytelmää, turhaa ja tyhjänpäiväistä, pelkkää olemattomuutta, joka on todellisuuden valeasuun verhottuna. Älkää siihen kiintykö. Älkää katkaisko sidettä, joka liittää teidät Luojaanne, älkääkä olko niitä, jotka ovat erhettyneet ja pois Hänen poluiltansa poikenneet. Totisesti sanon: maailma sivu 348 on kuin kangastus, jota janoinen haaveksii vedeksi ja kaikin voimin tavoittelee, kunnes hän tullessaan sen luo huomaakin sen pelkäksi harhaksi. Sitä voidaan myös verrata elottomaan kuvaan rakastetusta, jota rakastavainen on etsinyt ja jonka hän lopulta, pitkään etsittyään ja mitä suurimmaksi suruksensa, on huomannut sellaiseksi, joka ei voi ”lihottaa eikä hänen nälkäänsä viedä”1.

Oi palvelijani! Älkää murehtiko, jos Jumala on näinä päivinä ja tällä maallisella tasolla määrännyt ja ilmaissut teidän toiveittenne vastaisia asioita, sillä autuaallisen riemun ja taivaallisen ilon päivät ovat totisesti teitä odottamassa. Teidän silmillenne tullaan paljastamaan pyhiä ja henkisesti loistavia maailmoita. Hän on säätänyt, että te niin tässä maailmassa kuin tämän jälkeenkin saatte nauttia niiden hyvyyksistä, olla mukana niiden riemuissa ja ottaa vastaan niiden vahvistavaa armoa. Epäilemättä te olette niistä joka ainoan saavuttava.