Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

150: Kun voitto saavutetaan, jokainen ihminen…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

150: Kun voitto saavutetaan, jokainen ihminen…

Kun voitto saavutetaan, jokainen ihminen on julistautuva uskovaksi ja rientävä Jumalan uskon suojaan. Onnellisia ovat ne, jotka maailmanlaajuisten koettelemusten aikana ovat pysyneet lujina asiassa ja kieltäytyneet sen totuudesta poikkeamasta.