Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

147: Kaikkein korkein nimi on todistajani...

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

147: Kaikkein korkein nimi on todistajani...

Kaikkein korkein nimi on todistajani! Kuinka murheellista olisikaan, jos joku tänä päivänä kiinnittäisi sydämensä maailman katoaviin asioihin! Nouskaa ja tarttukaa lujasti Jumalan asiaan. Olkaa äärimmäisen rakastavia toinen toistanne kohtaan. Polttakaa kuolemattoman tulen liekillä pois minuuden verho täysin rakastetuimman tähden ja seurustelkaa lähimmäisenne kanssa iloisin ja valosta sädehtivin kasvoin. Te olette kaikin puolin saaneet tarkoin seurata Hänen käyttäytymistänsä, joka on totuuden sana teidän keskuudessanne. Te tiedätte varsin hyvin, kuinka vaikeata tämän nuorukaisen on sallia ainoankaan Jumalan rakastetun sydämen edes yhden yön aikaa murhettua Hänen tähtensä.

Jumalan sana on sytyttänyt maailman sydämen. Kuinka valitettavaa olisikaan, jos te ette sen hehkusta syttyisi! Suokoon Jumala, että pidätte tätä siunattua yötä ykseyden yönä, sidotte sielunne yhteen lujin sitein ja päätätte kaunistautua hyvän ja kiitettävän luonteen koristein. Olkoon ensisijaisena pyrkimyksenänne pelastaa langennut uhkaavan tuhon kuilusta ja auttaa häntä ottamaan vastaan Jumalan ikiaikainen sivu 336 usko. Teidän käytöksenne lähimmäistänne kohtaan tulisi olla sellaista, että se selvästi ilmentää ainoan tosi Jumalan merkkejä, sillä te olette ihmisistä ensimmäiset, jotka ovat uudesti luodut Hänen hengestänsä, ensimmäiset Häntä palvomaan ja Hänen edessänsä polvistumaan, ensimmäiset Hänen kirkkautensa valtaistuinta kiertämään. Vannon Hänen kauttaan, joka on saattanut Minut ilmoittamaan, mitä ikinä Hän on tahtonut! Korkeuden valtakunnan asukkaat tuntevat teidät paremmin kuin te itse tunnette itsenne. Luuletteko näitä sanoja turhiksi ja tyhjänpäiväisiksi? Kunpa teillä olisikin kyky nähdä se, minkä Herranne, kaikkein armahtavaisin, näkee – se, mikä osoittaa arvonne korkeutta, todistaa ansioidenne suuruutta ja julistaa asemanne ylhäisyyttä! Suokoon Jumala, etteivät halunne eivätkä hillitsemättömät himonne estä teitä saavuttamasta sitä, mikä teille on määrätty.