Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

145: Jos kohtaatte alennettuja ja sorrettuja…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

145: Jos kohtaatte alennettuja ja sorrettuja…

Jos kohtaatte alennettuja ja sorrettuja, älkää heistä halveksuen pois kääntykö, sillä kirkkauden kuningas vartioi heitä lakkaamatta ja kietoo heidät sellaiseen hellyyteen, etteivät sitä voi käsittää ketkään paitsi ne, jotka ovat antaneet omien toiveittensa ja halujensa sulautua Herranne, armollisen, kaikkiviisaan tahtoon. Oi te maailman rikkaat! Älkää paetko tomuun langenneen köyhän kasvojen edestä, vaan pikemminkin antakaa hänelle apuanne ja sallikaa hänen kertoa teille niistä koettelemuksista, sivu 334 joihin Jumalan tutkimaton säädös on hänet saattanut. Jumalan vanhurskauden kautta! Teidän seurustellessanne hänen kanssaan korkeuden joukko on teitä katseleva, on puhuva teidän puolestanne, ylistävä teidän nimeänne ja kiittävä teidän tekoanne. Siunattuja ovat oppineet, jotka eivät kerskaa saavutuksillansa, ja hyvin on niiden vanhurskasten, jotka eivät pilkkaa syntisiä, vaan päinvastoin salaavat heidän erheensä, jotta heidän omat puutteensa jäisivät ihmissilmiltä kätketyiksi.