Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

144: Korkeimman kynä on säätänyt ja määrännyt…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

144: Korkeimman kynä on säätänyt ja määrännyt…

Korkeimman kynä on säätänyt ja määrännyt kaikkien velvollisuudeksi opettaa tätä asiaa. – – Jumala on epäilemättä innoittava jokaista, joka irrottautuu kaikesta paitsi Hänestä, sivu 333 ja on saattava viisauden ja puhetaidon puhtaat vedet pulppuamaan ja vuolaina virtaamaan Hänen sydämestänsä. Totisesti Herrasi, kaikkein armahtavaisin, on voimallinen tekemään, mitä Hän tahtoo, ja Hän säätää, minkä Hän hyväksi katsoo.

Jos ajattelisit tätä maailmaa ja oivaltaisit, kuinka katoavaisia ovat kaikki sen asiat, sinä et mitään muuta polkua valitsisi astuaksesi kuin Herrasi asian palvelemisen polun. Kenelläkään ei olisi valtaa estää sinua Häntä ylistämästä, vaikka kaikki ihmiset nousisivat vastustamaan sinua.

Käy suoraan edespäin ja pysy lujana Hänen palvelussansa. Sano: Oi ihmiset! Päivä, joka teille on pyhissä kirjoituksissa luvattu, on nyt koittanut. Peljätkää Jumalaa älkääkä pidättäytykö tunnustamasta Häntä, joka on luomisenne tarkoitus. Rientäkäätte Hänen tykönsä. Parempi on tämä teille kuin maailma ja kaikki siinä oleva. Kunpa sen vain voisitte tajuta!