Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

140: Oi Muhammad-'Alí! Suuri on...

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

140: Oi Muhammad-'Alí! Suuri on...

Oi Muhammad-'Alí! Suuri on sinua odottava siunaus, koska olet kaunistanut sydämesi Herrasi, kaikkein kirkkaimman, kaikkein ylistetyimmän rakkauden koristein. Ken on tähän asemaan tänä päivänä päässyt, on saava osakseen kaiken hyvän.

Älä kiinnitä vähäisintäkään huomiota siihen nöyryytykseen, johon Jumalan rakastetut on tänä päivänä saatettu. Tämä nöyryytys on kaiken ajallisen kunnian ja maallisen maineen ylpeys ja loisto. Voidaanko kuvitella suurempaa kunniaa, kuin on Ikiaikaisen kielen suoma kunnia Hänen muistellessaan rakkaitansa kaikkein suurimmassa vankilassansa? Se päivä sivu 325 lähenee, jona hämärtävät pilvet ovat kokonaan hajaantuneet ja Kaikkivaltiaan tahdon taivaanrantaan on loistavana kuin aurinko ilmaantunut näiden sanojen valkeus: ”Kaikki kunnia kuuluu Jumalalle ja niille, jotka Häntä rakastavat.”

Kaikki ihmiset, niin ylhäiset kuin alhaiset, ovat etsineet ja yhä etsivät tuollaista suurta kunniaa. Kuitenkin ovat kaikki, niin pian kuin Totuuden Aurinko vuodatti loistettansa maailmaan, jääneet sen siunauksista osattomiksi ja kuin verholla sen kirkkaudesta erotetuiksi, niitä lukuun ottamatta, jotka ovat tarttuneet ainoan tosi Jumalan pettämättömän kaitsennan köyteen ja ovat täysin irrottautuneina kaikesta paitsi hänestä kääntäneet kasvonsa kohti Hänen pyhää kartanoansa.

Kanna kiitosta Hänelle, joka on kaikkien maailmoiden kaivattu, siitä, että Hän on näin korkean kunnian sinulle suonut. Ennen pitkää maailma ja kaikki siinä oleva on kuin unhoon vaipunutta ja kaikki kunnia on kuuluva Herrasi, kaikkein kirkkaimman, kaikkein anteliaimman rakastetuille.