Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

139: Kuuntele tarkkaavaisesti, oi Nabíl-i-A'zam…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

139: Kuuntele tarkkaavaisesti, oi Nabíl-i-A'zam…

Kuuntele tarkkaavaisesti, oi Nabíl-i-A'zam1, Ikiaikaisen ääntä, joka kutsuu sinua kaikkein kirkkaimman nimensä kuningaskunnasta. Korkeuksien valtakunnista ja kaikkien luotujen sisimmästä olemuksesta Hän julistaa: ”Minä totisesti olen Jumala, ei ole muuta jumalaa kuin Minä. Hamasta ikuisuudesta Minä olen ollut kaiken yliherruuden ja voiman alkulähde ja olen kautta ikuisuuden toteuttava kuninkuuttani ja ulottava suojeluni kaikkiin luotuihin. Minusta todistaa Minun mahtini ja yliherruuteni suuruus, joka täyttää kaiken luomakunnan.” – –

Siunattu olet sinä, oi nimeni, koska olet astunut Minun arkkiini ja kiidät riippumattoman ja ylevän mahtini voimalla majesteettiuteni valtamerellä ja kuulut suosittuihini, joiden nimet Jumalan sormi on muistiin kaivertanut. Olet juonut todellisen elämän maljan tämän nuorukaisen kädestä, jonka ympärillä kaikkein kirkkaimman ilmaisijat kiertävät ja jonka läsnäolon valkeutta päivin ja öin ylistävät ne, jotka ovat armon päivänkoittoja.

Olkoon Hänen kirkkautensa sinun kanssasi, sillä sinä olet matkannut Jumalan luota Jumalan luo ja sivu 322 käynyt katoamattoman loiston kartanolle – paikkaan, jota kukaan kuolevainen ei voi milloinkaan kuvailla. Siellä pyhyyden tuulahdus Herrasi rakkautta tulvillaan on herättänyt henkesi sisimmässäsi ja ymmärryksen vedet ovat puhdistaneet sinusta etäisyyden ja jumalattomuuden tahrat. Olet päässyt Jumalan muistelon paratiisiin, koska olet tuntenut Hänet, joka ihmisten keskuudessa on tuon muistelon ruumiillistuma.

Ole siis kiitollinen Jumalalle siitä, että Hän on sinulle antanut voimia auttaa Hänen asiaansa ja on saattanut tiedon ja ymmärryksen kukkaset puhkeamaan sydämesi puutarhassa. Näin on Hänen armonsa ympäröinyt niin sinut kuin kaiken luomakunnan. Varo, ettet minkään anna sinua murehduttaa. Irrottaudu täydellisesti kaikesta kiintymyksestä ihmisten turhanaikaisiin viittauksiin ja heitä selkäsi taa niiden joutavat ja rikkiviisaat kiistat, jotka ovat Jumalasta kuin verholla erotetut. Julista sitten sitä, minkä Korkein henki innoittaa sinut Herrasi asian palveluksessa puhumaan, jotta voisit värähdyttää kaikkien ihmisten sieluja ja kääntää heidän sydämensä kohti tätä kaikkein siunatuinta ja loistavinta kartanoa. – –

Tiedä, että Me olemme lakkauttanut miekan vallan asiamme auttajana ja korvannut sen ihmisten puheesta syntyvällä voimalla. Näin Me olemme laupeudessamme kumoamattomasti säätänyt. Sano: Oi ihmiset! Älkää kylväkö eripuran siementä keskuuteenne ja pidättäytykää kiistelemästä lähimmäisenne sivu 323 kanssa, sillä Herranne on uskonut maailman ja sen kaupungit maan kuninkaiden huomaan ja tehnyt heistä oman valtansa vertauskuvia sen yliherruuden kautta, jonka Hän on katsonut hyväksi heille suoda. Itselleen hän on kieltäytynyt varaamasta vähäisintäkään osaa tämän maailman valtiudesta. Tästä todistaa Hän, joka itse on ikuinen totuus. Ihmissydänten kaupungit hän on itselleen varannut voidakseen puhdistaa ne kaikista maallisista tahroista ja johdattaa ne siihen pyhään paikkaan, jota uskottomien kädet eivät ikinä voi häväistä. Avatkaa, oi ihmiset, puheenne avaimin ihmissydänten kaupungit. Näin Me olemme ennalta säädetyissä rajoissa velvollisuutenne teille määrännyt.

Jumalan vanhurskauden kautta! Maailma ja sen turhuudet, sen kunnia ja ilot, joita se voi tarjota, ovat kaikki Jumalan silmissä yhtä arvottomia, ei vaan vielä halvempia kuin tomu ja tuhka. Kunpa vain ihmissydämet voisivat sen käsittää! Puhdistautukaa täydellisesti, oi Bahán kansa, maailman liasta ja kaikesta siihen liittyvästä. Jumala itse on todistajani! Maailman tavara ei ole teille lainkaan soveliasta. Heittäkää se niille, jotka sitä halajavat, ja kiinnittäkää silmänne tähän kaikkein pyhimpään ja loistavimpaan näkyyn.

Se, mikä teille on soveliasta, on rakkaus Jumalaan ja rakkaus häneen, joka on Hänen olemuksensa ilmaisija, sekä kuuliaisuus sille, minkä Hän näkee hyväksi teille säätää, jospa sen vain tietäisitte.

Sano: Olkoot totuudellisuus ja huomaavaisuus kaunistuksenanne. Älkää evätkö itseltänne pitkämielisyyden sivu 324 ja oikeudenmukaisuuden viittaa, jotta sydämistänne tulvehtisivat pyhyyden sulotuoksut kaikkien luotujen ylle. Sano: Varokaa, oi Bahán kansa, vaeltamasta niiden teitä, joiden sanat poikkeavat heidän teoistansa. Kilvoitelkaa, jotta kykenisitte maan kansoille ilmentämään Jumalan merkkejä ja kuvastamaan Hänen käskyjänsä. Olkoot tekonne opastuksena koko ihmiskunnalle, sillä useimpien ihmisten, niin ylhäisten kuin alhaistenkin, puheet eroavat heidän käytöksestänsä. Tekojenne kautta te voitte muista erottua. Niiden kautta teidän valonne kirkkaus voi vuodattua kaikkeen maailmaan. Onnellinen on se ihminen, joka noudattaa Minun neuvoani, ja pitää ne käskyt, jotka on määrännyt Hän, joka on kaikkitietävä, kaikkiviisas.

1 Mullá Muhammad-i-Zarandín, kuuluisan bahá'í-historioitsijan ja runoilijan arvonimi.