Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

137: Jotkut ovat pitäneet laillisena loukata…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

137: Jotkut ovat pitäneet laillisena loukata…

sivu 317Jotkut ovat pitäneet laillisena loukata lähimmäisensä omaisuuden koskemattomuutta ja ovat suhtautuneet vähätellen Jumalan kirjassansa säätämään käskyyn. Tulkoon heille turmio ja kohdatkoon heitä Jumalan, kaikkivoivan, kaikkivaltiaan rangaistus. Hänen kauttansa, joka loistaa pyhyyden päivänkoitossa! Vaikka koko maailma muuttuisi hopeaksi ja kullaksi, ei ainoakaan, jonka voidaan sanoa todella ylenneen uskon ja varmuuden taivaaseen, alentuisi sitä katselemaan saati sitten kahmimaan ja varastoimaan. Me olemme aiemmin puhuneet tästä aiheesta katkelmissa, jotka on ilmoitettu arabiaksi, mitä ainutlaatuisimman kauneuden kielellä. Jumala on todistajamme! Ken on maistanut noiden sanojen makeutta, ei ole milloinkaan myöntyvä loukkaamaan Jumalan asettamia rajoja eikä ole kääntävä katsettansa kenenkään paitsi rakastetuimpansa puoleen. Sellainen ihminen on sisäisellä silmällänsä nopeasti näkevä, miten tyyten turhaa ja katoavaista on tämän maailman tavara, ja on kiintyvä taivaan asioihin.

Sano: Hävetkää, oi te, jotka kutsutte itseänne ikiaikaisen kauneuden rakastajiksi! Varoittakoot teitä kärsimykset, jotka Hän on kestänyt, ja se tuskien taakka, jonka Hän on Jumalan tähden kantanut. Avautukoot silmänne. Minkä puolesta Hän on ponnistellut, jos Häntä kohdanneet moninaiset koettelemukset lopulta johtavat näin alhaisiin puheisiin ja näin viheliäiseen käytökseen? Jokainen rosvo, jokainen rikollinen on Minun ilmaisemistani edeltäneinä päivinä sivu 318 lausunut näitä samoja sanoja ja tehnyt samoja tekoja.

Totisesti sanon: Herkistäkää korvanne Minun suloiselle äänelleni ja puhdistautukaa syntisten pyyteittenne ja turmeltuneitten halujenne liasta. Ne, jotka Jumalan pyhätössä asustavat ja Hänen ikuisen kirkkautensa valtaistuimella istuvat, kieltäytyisivät nälkäkuolemankin partaalla kättänsä ojentamasta ja lähimmäisensä omaisuutta vääryydellä ottamasta, olipa tämä miten alhainen ja arvoton tahansa.

Ainoan tosi Jumalan tarkoitus Hänen ilmaistessaan itsensä on kutsua koko ihmiskuntaa totuudellisuuteen ja vilpittömyyteen, hurskauteen ja luotettavuuteen, Jumalan tahtoon alistumiseen ja tyytymiseen, pitkämielisyyteen ja ystävällisyyteen, oikeamielisyyteen ja viisauteen. Hänen pyrkimyksenänsä on verhota jokainen ihminen pyhimyksellisen luonteen viittaan ja kaunistaa hänet pyhien ja puhtaiden tekojen koristein.

Sano: Säälikää itseänne ja lähimmäisiänne älkääkä antako joutavien kuvittelujenne ja sopimattomien ja turmeltuneitten kuvitelmienne tahrata Jumalan asiaa – asiaa, joka on mittaamattoman korkealla pyhyyden ydinolemuksenkin yläpuolella.