Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

136: Sano: Vapauttakaa sielunne, oi ihmiset…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

136: Sano: Vapauttakaa sielunne, oi ihmiset…

Sano: Vapauttakaa sielunne, oi ihmiset, minuuden kahleista ja puhdistakaa se kaikesta kiintymyksestä kaikkeen paitsi Minuun. Minun muisteloni puhdistaa liasta kaiken, voisittepa sen vain tajuta. Sano: Jos kaikki luodut kokonaan riisuttaisiin maallisen turhuuden ja pyyteen vaatteesta, Jumalan käsi verhoaisi heistä jokaisen tänä päivänä viittaan ”Hän tekee, mitä Hän tahtoo luomakunnan maailmassa”, jotta Hänen yliherruutensa merkki siten kaikissa asioissa paljastuisi. Ylistetty olkoon siis Hän, kaikkien korkein Herra, kaikkivaltias, ylhäisin suojelija, kaikkein kirkkain, kaikkein voimallisin.

Viritä, oi palvelija, saamasi Jumalan säkeet, niin kuin Häntä lähelle vetäytyneet ovat ne virittäneet, jotta sävelmäsi suloisuus sytyttäisi sielusi ja kiehtoisi kaikkein ihmisten sydämiä. Ken huoneensa yksinäisyydessä lausuu Jumalan ilmoittamia säkeitä, hänen suunsa lausumien sanojen suloista tuoksua tulevat Kaikkivaltiaan kylvön enkelit laajalti levittämään ja saattamaan jokaisen vanhurskaan sydämen sykkimään. Vaikka hän ensin olisikin sen tehosta tietämätön, niin kuitenkin hänelle suodun armon voima on ennemmin tai myöhemmin hänen sieluunsa vaikuttava. Näin on Jumalan ilmoituksen salaisuudet säädetty sivu 315 Hänen tahdostansa, joka on voiman ja viisauden alkulähde.

Oi Khalíl! Jumala on todistajani. Vaikka kynäni yhä liikkuukin muistiollani, se kuitenkin sydämensä syvyydessä itkee ja tuntee suurta ahdistusta. Samaten itkee ja vaikeroi valtaistuimen edessä palava lamppu niiden koettelemusten johdosta, joita ikiaikainen kauneus on joutunut kestämään niiden käsissä, jotka ovat vain Hänen tahtonsa luomuksia. Jumala itse tietää ja todistaa sanojeni totuuden. Ei ainutkaan ihminen, joka on puhdistanut korvansa uskottomien hälinältä ja herkistänyt ne tarkkaamaan kaikkia luotuja, voi olla kuulematta, kuinka ne valittavat ja vaikeroivat niitä vaivoja, jotka ovat tulleet osaksemme niiden käsissä, jotka eivät ole Meihin uskoneet, vaan ovat kapinoineet Meitä vastaan. Näin Me olemme sinulle paljastanut häivähdyksen niistä koettelemuksista, jotka ovat meitä kohdanneet, jotta sinä olisit tietoinen Meidän kärsimyksistämme ja tyynesti kestäisit omat murheesi.

Nouse auttamaan Herraasi kaikkina aikoina ja kaikissa oloissa, ja ole sinä yksi Hänen auttajistansa. Kehota sitten ihmisiä tarkkaavaisesti kuulemaan sanoja, jotka Jumalan henki tässä säteilevässä ja loistavassa muistiossa on ilmaissut. Sano: Oi ihmiset! Älkää kylväkö eripuran siementä keskuuteenne älkääkä kiistelkö lähimmäisenne kanssa. Olkaa kärsivälliset kaikissa oloissa ja pankaa koko uskonne ja luottamuksenne Jumalaan. Auttakaatte Herraanne viisauden ja ilmaisun miekalla. Tämä on todella sivu 316 ihmisen arvon mukaista, kun taas siitä poikkeaminen ei olisi otollista Jumalalle, kaikkien korkeimmalle Herralle, loistavimmalle. Ihmiset on kuitenkin johdettu harhaan, ja he kuuluvat todella piittaamattomiin.

Avatkaa, oi ihmiset, ihmissydänten portit Hänen muistelonsa avaimin, joka on Jumalan muistutus ja viisauden lähde keskuudessanne. Koko maailmasta Hän on valinnut palvelijoittensa sydämet ja tehnyt niistä jokaisesta kirkkautensa ilmaisemisen tyyssijan. Puhdistakaa ne siis kaikesta liasta, jotta kaikki, mitä varten ne on luotu, voitaisiin niihin kaivertaa. Tämä totisesti on osoitus Jumalan runsaasta suosiosta.

Kaunistakaa kielenne, oi ihmiset, totuudellisuudella ja somistakaa sielunne rehellisyyden koristein. Varokaa, oi ihmiset, kohtelemasta ketään petollisesti. Olkaa Jumalan uskottuja Hänen luotujensa joukossa ja Hänen anteliaisuutensa tunnuksia Hänen kansansa keskuudessa. Ne, jotka seuraavat himojansa ja turmeltuneita taipumuksiansa, ovat hairahtuneet ja tehneet tyhjiksi omat ponnistelunsa. He totisesti ovat kadotettuja. Kilvoitelkaa, oi ihmiset, jotta silmänne voisivat suuntautua kohti Jumalan armoa, sydämenne virittyä Hänen ihanaiseen muisteloonsa, sielunne täydellisesti turvata Hänen armoonsa ja anteliaisuuteensa, ja jalkanne astua Hänen mielisuosionsa polkua. Nämä ovat neuvot, jotka Minä teille jätän. Kunpa te vain seuraisitte Minun neuvojani!