Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

134: Ensimmäinen ja tärkein ihmisille säädetty…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

134: Ensimmäinen ja tärkein ihmisille säädetty…

Ensimmäinen ja tärkein ihmisille säädetty velvollisuus heidän tunnustettuaan Hänet, joka on ikuinen totuus, on velvollisuus pysyä horjumattomana Hänen asiassansa. Siihen takerru ja ole niitä, joiden mieli on lujasti Jumalaan kiintynyt ja juurtunut. Ei mikään teko, miten ansiokas se liekin, ole ollut eikä ikinä voi olla sen veroinen. Se on kaikkien tekojen kuningas, ja tästä todistaa Herrasi, kaikkein korkein, kaikkein voimallisin. – –

Jumalalle kuuluvat hyveet ja ominaisuudet ovat kaikki selviä ja ilmeisiä, ja kaikissa taivaallisissa kirjoissa ne on mainittu ja kuvattu. Niitä ovat luotettavuus, sivu 310 totuudellisuus, sydämen puhtaus yhteydessä Jumalaan, pitkämielisyys, alistuminen kaikkiin Kaikkivaltiaan säädöksiin, tyytyminen Hänen tahtonsa suomiin asioihin, kärsivällisyys, ei vaan kiitollisuus koettelemuksissa sekä täydellinen luottamus häneen kaikissa oloissa. Jumalan arvoasteikossa nämä kuuluvat kaikkein korkeimpiin ja kiitettävimpiin tekoihin. Kaikki muut teot ovat ja tulevat aina olemaan näihin nähden toissijaisia ja alempiarvoisia. – –

Ihmissydäntä elähdyttävä henki on Jumalan tuntemus ja sen todellinen kaunistus sen totuuden tunnustaminen, että ”Hän tekee, mitä Hän tahtoo, ja säätää, minkä hyväksi katsoo”1. Sen asuna on Jumalan pelko ja sen täydellisyytenä horjumattomuus Hänen uskossansa. Näin Jumala neuvoo jokaista, joka Häntä etsii. Hän totisesti rakastaa sitä, joka Hänen puoleensa kääntyy. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, anteeksi antava, kaikkein anteliain. Kaikki ylistys olkoon Jumalalle, kaikkien maailmoiden Herralle.

1 Vrt. Qur'án 2:253,14:27, 22:14, 22:18.