Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

133: Jumalan säädökset on lähetetty…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

133: Jumalan säädökset on lähetetty…

Jumalan säädökset on lähetetty alas Hänen ylhäisimmän ilmoituksensa taivaasta. Kaikkien on niitä tarkoin noudattaminen. Ihmisen korkein asema, hänen todellinen kehityksensä, sivu 309 hänen lopullinen voittonsa ovat aina niistä riippuneet ja tulevat vastakin riippumaan. Ken Jumalan käskyt pitää, on saavuttava iankaikkisen autuuden.

Sille, joka on tuntenut Jumalan ykseyden päiväntähden ja tunnustanut Hänen ainoutensa ilmaisijan totuuden, lankeaa kaksitahoinen velvollisuus. Ensimmäinen on horjumattomuus rakkaudessa häneen, niin suuri horjumattomuus, etteivät vihollisen väitteet eivätkä arvottoman vallantavoittelijan vaateet voi estää häntä pysymästä uskollisena Hänelle, joka on ikuinen totuus, horjumattomuus, joka ei niistä vähääkään järky. Toinen on Hänen antamiensa lakien tarkka noudattaminen, lakien, joita hän on aina ihmisille säätänyt ja on vastakin säätävä ja joiden kautta totuus voidaan tuntea ja valheesta erottaa.