Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

132: Ainoan tosi Jumalan tarkoitus…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

132: Ainoan tosi Jumalan tarkoitus…

sivu 307Ainoan tosi Jumalan tarkoitus Hänen ilmaistessaan itsensä ihmisille on paljastaa ne jalokivet, jotka ovat heidän todellisen ja sisimmän minuutensa kätköissä. Jumalan uskon ja Hänen uskontonsa ytimenä on tänä päivänä se, että maailman eri uskontokuntien ja moninaisten uskonjärjestelmien ei milloinkaan pidä vaaliman vihamielisyyden tunteita ihmisten keskuudessa. Nämä periaatteet ja lait, nämä lujasti vakiintuneet ja mahtavat järjestelmät ovat samasta lähteestä syntyneet ja saman valon säteitä. Niiden keskinäiset eroavuudet on käsitettävä niiden julistamisajankohtien erilaisista tarpeista johtuviksi.

Vyöttäkää kilvoituksenne kupeet, oi Bahán kansa, jotta maailman kansoja kiihottavan uskonnollisen eripuran ja kiistan melske saadaan laantumaan ja sen viimeisetkin merkit tyyten katoamaan. Rakkaudesta Jumalaan ja Häntä palvelevia kohtaan nouskaa tätä kaikkein ylevintä ja merkittävintä ilmoitusta auttamaan. Uskonnollinen kiihkomielisyys ja viha ovat maailmaa kuluttava tuli, jonka raivoa kukaan ei kykene tukahduttamaan. Vain jumalallisen voiman käsi voi pelastaa ihmiskunnan tästä lohduttomasta kurimuksesta. – –

Jumalan ilmaus on lamppu, jonka valona ovat nämä sanat: Te olette yhden puun hedelmiä ja yhden oksan lehtiä. Eläkäätte keskenänne äärimmäisessä rakkaudessa ja sopusoinnussa, ystävyydessä ja toveruudessa. Hän, joka on Totuuden Päiväntähti, on todistajani! Niin voimallinen on ykseyden valo, että se sivu 308 voi valaista kaiken maan. Ainoa tosi Jumala, Hän, joka tietää kaiken, todistaa itse näiden sanojen totuudesta.

Ponnistelkaa saavuttaaksenne tämän ylevän ja verrattoman aseman – aseman, joka voi taata suojeluksen ja turvan koko ihmiskunnalle. Tämä päämäärä on kaikkia muita päämääriä korkeampi ja tämä pyrkimys kaikkien pyrkimysten kuningas. Kuitenkin niin kauan, kuin oikeudenmukaisuuden päiväntähteä peittävät sorron synkät pilvet ovat hajottamatta, tämän aseman loistokkuutta on vaikea ihmissilmille paljastaa. – –

Seurustelkaa kaikkien ihmisten kanssa, oi Bahán kansa, ystävällisyyden ja toveruuden hengessä. Jos te tunnette jonkin totuuden, jos te omistatte jalokiven, jota toisille ei ole suotu, jakakaa se heidän kanssaan ystävällisin ja hyväntahtoisin sanoin. Jos se otetaan vastaan, jos se täyttää tarkoituksensa, te olette tehtävässänne onnistuneet. Jos joku siitä kieltäytyy, jättäkää hänet omiin oloihinsa ja rukoilkaa Jumalaa häntä ohjaamaan. Varokaa tylysti häntä kohtelemasta. Ystävällinen kieli on ihmissydänten magneetti. Se on hengen leipää, se pukee sanat merkityksin, se on viisauden ja ymmärryksen valon lähde. – –