Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

131: Ikiaikaisen kuninkaan kynä ei ole…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

131: Ikiaikaisen kuninkaan kynä ei ole…

Ikiaikaisen kuninkaan kynä ei ole milloinkaan lakannut muistamasta Jumalan rakastettuja. Jonakin aikana ovat armon virrat juosseet Hänen kynästänsä, toisena taas on Jumalan selkeä kirja sen liikkeen kautta ilmoitettu. Hänelle ei kenkään voi vetää vertoja, Hänen ilmaisunsa kanssa ei kukaan kuolevainen voi kilpailla. Hamasta ikuisuudesta hän on vallinnut herrauden ja mahdin valtaistuimella, Hänen huuliltansa ovat virranneet neuvot, jotka voivat tyydyttää koko ihmiskunnan tarpeet, ja kehotukset, jotka voivat sitä hyödyttää.

Ainoa tosi Jumala todistaa, ja Hänen luotunsa vahvistavat puolestani, että pienintä hetkeäkään Minä en sallinut itseäni ihmisten silmiltä kätkeä enkä suostunut suojaamaan itseäni heidän loukkauksiltansa. Kaikkien ihmisten kasvojen edessä Minä olen noussut ja kehottanut heitä toteuttamaan Minun tahtoni. sivu 306 Minun päämääräni ei ole mikään muu kuin maailman parantaminen ja sen kansojen levollisuus. Ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta ei voida saavuttaa, ellei ja ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiintunut. Tätä ykseyttä taas on mahdotonta saavuttaa, niin kauan kuin neuvoja, jotka korkeimman kynä on ilmoittanut, ei välitetä noudattaa.

Hänen lausumiensa sanojen voimasta voi koko ihmissuku valaistua ykseyden valolla, ja Hänen nimensä muistelo voi sytyttää tulen kaikkien ihmisten sydämeen ja polttaa pois verhot, jotka ovat heidät Hänen kirkkaudestansa erottaneet. Niin suuri on yhden ainoan vanhurskaan teon voima, että se voi saattaa maan tomun kohoamaan aina taivaitten taivaan taa. Se voi kirvoittaa kaikki kahleet ja kykenee uudistamaan voiman, joka on jo loppuun kulunut ja rauennut. – –

Olkaa puhtaat, oi Jumalan kansa, olkaa puhtaat. Olkaa vanhurskaat, olkaa vanhurskaat. – – Sano: Oi Jumalan kansa! Se, mikä voi turvata voiton Hänelle, joka on ikuinen totuus – Hänen sotajoukkonsa ja auttajansa maan päällä – on pyhissä kirjoissa ja kirjoituksissa selitetty ja on yhtä selvä ja ilmeinen kuin aurinko. Nämä sotajoukot ovat ne vanhurskaat teot sekä sellainen käytös ja luonne, jotka ovat Hänen silmissänsä otolliset. Ken tänä päivänä nousee asiaamme auttamaan ja kutsuu avuksensa kiitettävän luonteen ja nuhteettoman käytöksen sotajoukot, tällaisesta teosta virtaava vaikutus on varmasti leviävä kaikkeen maailmaan.