Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

13: Ajattele mennyttä aikaa. Miten…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

13: Ajattele mennyttä aikaa. Miten…

Ajattele mennyttä aikaa. Miten monet, niin ylhäiset kuin alhaiset, ovatkaan kaikkina aikoina kaivaten odottaneet Jumalan ilmaisijan saapumista Hänen valittujensa pyhissä hahmoissa. Kuinka useasti he ovatkaan Hänen tuloansa varronneet, kuinka monasti rukoilleet, että jumalallisen armon tuulenhenki puhaltaisi ja että luvattu Kauneus astuisi esiin kätkennän verhojen takaa ja paljastettaisiin koko maailmalle. Mutta aina kun armon portit aukenivat ja jumalallisen anteliaisuuden pilvet soivat sadettansa koko ihmiskunnalle, ja näkymättömän valo loisti jumalallisen voiman taivaanrannalta, kaikki he kielsivät Hänet ja kääntyivät pois Hänen kasvoistansa – itse Jumalan kasvoista. – – Mieti, mikä olisi saattanut olla syynä tuollaisiin tekoihin. Mikä olisi voinut yllyttää moiseen käyttäytymiseen kaikkein kirkkaimman ilmaisijoita kohtaan? Mikä menneisyydessä lieneekään ollut syynä sivu 34 näiden ihmisten kieltämiseen ja vastarintaan, on nyt johtanut tämän aikakauden ihmisten paatumukseen. On avointa Jumalan pilkkaa väittää, että Kaitselmuksen todisteet olisivat olleet puutteelliset ja että tämä olisi ollut syynä ihmisten kieltämiseen. Kuinka kaukana kaikkein anteliaimman armosta, Hänen hellästä kaitsennastansa ja lempeistä siunauksistansa olisikaan kaikkien ihmisten joukosta valita joku sielu Hänen luotujansa opastamaan ja toisaalta evätä tältä sielulta jumalallisten todisteittensa täysi määrä ja toisaalta ankarasti rangaista Hänen kansaansa siitä, että se on kääntynyt pois Hänen valitustansa! Ei, vaan kaikkina aikoina ovat kaikkien olentojen Herran runsaat armolahjat Hänen jumalallisen olemuksensa ilmaisijan kautta sulkeneet suojaansa koko maan ja kaikki siinä asuvat. Hetkeksikään ei ole Hänen armonsa ehtynyt eivätkä Hänen laupeutensa pilvet lakanneet langettamasta sadettansa ihmiskunnan ylle. Niinpä voi tällainen käytös johtua vain niiden sielujen viheliäisyydestä, jotka vaeltavat ylpeyden ja ylimielisyyden laaksossa, jotka ovat eksyneet etäisyyden erämaihin, jotka kulkevat joutavan kuvittelunsa teitä ja seuraavat uskontonsa johtajien sanelemia selityksiä. Heidän päätarkoituksensa on pelkkä vastustaminen, heidän ainoa halunsa totuuden hylkääminen. Jokaiselle valppaalle havainnoijalle on selvää ja ilmeistä, että jos nämä ihmiset olisivat kunkin Totuuden Auringon ilmaisijan aikana pyhittäneet silmänsä, korvansa ja sydämensä kaikesta niiden näkemästä, ja tuntemasta, Jumalan kauneus ei varmastikaan sivu 35 olisi jäänyt heiltä havaitsematta eivätkä he olisi eksyneet kauas kirkkauden tyyssijoilta. Mutta koska he punnitsivat Jumalan todistusta uskontonsa johtajien opetuksista poimimansa tiedon punnuksin ja totesivat sen olevan oman rajallisen ymmärryksensä kanssa ristiriidassa, he ryhtyivät moisiin häpeällisiin tekoihin. – –

Ajattele Moosesta! Taivaallisen vallan valtikka varusteenansa, jumalallisen tiedon valkea käsi kaunistuksenansa, Jumalan rakkauden Páránilta saapuen ja voiman ja majesteettiuden käärmesauvaa käyttäen Hän loisti maailman ylle valon Siinailta. Hän kutsui maan kaikkia kansoja ja sukukuntia ikuisuuden valtakuntaan ja tarjosi heille uskollisuuden puun hedelmiä. Varmasti olette tietoisia faraon ja hänen kansansa kiivaasta vastarinnasta ja niistä joutavan kuvittelun kivistä, joilla uskottomien kädet tuota siunattua puuta kivittivät. Vastustus kasvoi kasvamistaan, kunnes farao ja hänen kansansa lopulta kokosivat kaikki voimansa ja valheen ja kieltämisen vesin ryhtyivät tukahduttamaan tuon pyhän puun tulta muistamatta totuutta, jonka mukaan mikään mainen vesi ei voi sammuttaa jumalallisen viisauden liekkejä eivätkä maalliset vihurit tuhota ikuisen vallan valaisinta. Pikemminkin lisää sellainen vesi lieskan loimua ja sellaiset vihurit vain varjelevat lampun valkeaa, jospa vain katselisitte valppain silmin ja kulkisitte Jumalan pyhän tahdon ja mielisuosion tietä. – –

Ja kun Mooseksen päivät päättyivät ja Jeesuksen valo kohosi hengen päivänkoitosta syleilemään sivu 36 kaikkea maailmaa, nousi koko Israelin kansa Häntä vastustamaan. Ääneensä he huusivat, että Hänen, jonka tulemusta Raamattu oli ennustanut, piti julistaman ja noudattaman Mooseksen lakia, kun taas tämä nuori nasaretilainen, joka väitti itseään jumalalliseksi Messiaaksi, kumosi Mooseksen laeista tärkeimmät, avioeroa ja sapatinpäivää koskevat lait. Entä sitten merkit vielä tulevasta ilmaisijasta? Tänäkin päivänä nämä Israelin ihmiset odottavat Raamatun ennustamaa ilmaisijaa! Kuinka monta pyhyyden ilmaisijaa, kuinka monta ikuisen valon ilmoittajaa onkaan Mooseksen päivien jälkeen tullut, mutta saatanallisten kuvitelmien ja valheellisten mielikuvien paksuihin verhoihin kääriytyneenä Israel yhäti odottaa itse luomansa epäjumalan ilmaantumista kuvittelemiensa ennusmerkkien ympäröimänä. Näin on Jumala heidän syntiensä tähden heihin tarttunut, on tukahduttanut heissä uskon hengen ja heitä kadotuksen tulen liekeillä piinannut. Ja tämä vain siksi, että Israel on kieltäytynyt käsittämästä Raamatussa ilmaistujen, tulevan ilmoituksen merkkejä koskevien sanojen merkitystä. Koska se ei koskaan tajunnut niiden todellista sisältöä ja koska sellaisia tapahtumia ei ulkonaisesti milloinkaan tapahtunut, jäi siltä Jeesuksen kauneus käsittämättä ja Jumalan kasvot näkemättä. Ja vieläkin he Hänen tuloansa odottavat! Ammoisista ajoista aina tähän päivään asti ovat maailman kansat ja sukukunnat takertuneet tuollaisiin turhiin ja mielettömiin ajatuksiin ja siten jääneet sivu 37 osattomiksi niistä kirkkaista vesistä, jotka puhtauden ja pyhyyden lähteistä pulppuavat. – –

Niille, jotka ovat saaneet ymmärryksen lahjan, on selvää ja ilmeistä, että Jeesuksen rakkauden tulen jo poltettua pois juutalaisten rajoitusten verhot ja Hänen arvovaltansa jo tultua silmin nähtäväksi ja osittain voimaan saatetuksi Hän, tuon näkymättömän kauneuden ilmaisija, puhui omasta poismenostansa keskustellessaan opetuslastensa kanssa eräänä päivänä, ja sytyttäen heidän sydämiinsä menetyksen liekin Hän sanoi heille: ”Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne.”1 Toisaalla taas Hän sanoi: ”Minä menen ja tulee toinen, joka kertoo teille kaiken, mitä Minä en ole kertonut, ja täyttää kaiken, minkä Minä olen sanonut.”2 Nämä sanat merkitsevät samaa asiaa, jospa vain Jumalan ykseyden ilmaisijoita jumalallisella näkemyksellä tutkisitte.

Jokainen valpas havannoija ymmärtää, että Qur'ánin uskontojärjestelmässä niin Jeesuksen kirja kuin Hänen asiansakin vahvistettiin. Nimistä taas Muhammad itse julisti: ”Minä olen Jeesus.” Hän tunnusti Jeesuksen merkkien, ennustusten ja sanojen totuuden ja vakuutti niiden kaikkien olevan Jumalasta. Tässä suhteessa ei Jeesuksen henkilö eivätkä Hänen kirjoituksensa eroa Muhammadin henkilöstä ja Hänen pyhästä kirjastansa, sillä kumpikin he taistelivat Jumalan asian puolesta, lausuivat Hänen ylistystänsä sivu 38 ja ilmoittivat Hänen käskynsä. Niinpä Jeesus itse julisti: ”Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne.”3 Ajattele aurinkoa. Jos se nyt sanoisi: ”Olen eilispäivän aurinko”, se puhuisi totta. Jos se taas ajan kulumista ajatellen väittäisi olevansa toinen aurinko, puhuisi se yhä totta. Samaten jos sanotaan kaikkien päivien olevan yksi ja sama päivä, on sekin totta. Mutta jos kunkin erityistä nimeä ja nimitystä ajatellen sanotaan niiden eroavan toisistaan, myös se on totta. Sillä vaikka ne ovat yksi ja sama, on niillä jokaisella kuitenkin oma nimensä, oma erityinen tuntomerkkinsä ja tietty luonteensa. Luo siis itsellesi kuva pyhyyden eri ilmaisijoille luonteenomaisesta erilaisuudesta, moninaisuudesta ja ykseydestä, jotta voisit ymmärtää kaikkien nimien ja ominaisuuksien luojan viittaukset erilaisuuden ja ykseyden salaisuuksiin ja löytää vastauksen kysymykseesi siitä, miksi tuo Ikuinen Kauneus on eri aikoina itseään eri nimityksin ja arvonimin kutsunut. – –

Kun näkymätön ja ikuinen jumalolento saattoi Muhammadin päiväntähden kohoamaan tiedon taivaanrannalle, yksi juutalaisten jumaluusoppineitten Häneen kohdistamista arvosteluista oli, että Mooseksen jälkeen Jumalan ei pitänyt uutta profeettaa lähettämän. Kuitenkin kirjoituksissa puhutaan sielusta, joka tullaan ilmaisemaan ja joka on edistävä uskoa ja auttava Mooseksen kansan asiaa, niin että Mooseksen uskontojärjestelmän lait saattavat sulkea piiriinsä sivu 39 kaiken maan. Näin on ikuisen kirkkauden kuningas kirjassansa puhunut etäisyyden ja erheen laaksossa vaeltavien lausumista sanoista: ” 'Jumalan käsi on kahlehdittu', sanovat juutalaiset. Kahlehditut olkoot heidän omat kätensä. Ja sen johdosta, mitä he sanoivat, lankesi heidän osakseen kirous. Ei, vaan ojennetut ovat Hänen molemmat kätensä!”4 ”Korkeammalla heidän käsiänsä on Jumalan käsi.”5 Vaikka Qur'ánin selittäjät ovatkin eri tavoin selostaneet tämän säkeen ilmaisemiseen liittyneitä olosuhteita, pitäisi sinun kuitenkin yrittää ymmärtää sen merkitys. Hän sanoo: Kuinka valheellista onkaan kaikki, mitä juutalaiset ovat kuvitelleet! Kuinka voitaisiin Hänen kätensä, joka totisesti on kuningas, joka ilmaisi Mooseksen kasvot ja antoi Hänelle profeettiuden viitan – kuinka voitaisiin Hänen kätensä sitoa ja kahlita! Kuinka voidaan kuvitella, että Hän olisi voimaton lähettämään vielä toisenkin sanansaattajan Mooseksen jälkeen. Huomaa heidän sanojensa mielettömyys; kuinka kauas tiedon ja ymmärryksen tieltä ne ovatkaan eksyneet! Katso, kuinka he tänäkin päivänä ovat paneutuneet tällaisten typerien mielettömyyksien pohdintaan. Yli tuhannen vuoden ajan he ovat tätä säettä toistaneet ja tietämättään julistaneet tuomionsa juutalaisia vastaan lainkaan tajuamatta, että he itse sekä avoimesti että salaisesti kannattavat juutalaisten mielipiteitä ja uskomuksia. Olet varmasti kuullut heidän sivu 40 joutavan väitteensä, että ilmoitus on täydellisesti päättynyt, että Jumalan armon ovet ovat suljetut, ettei ikiaikaisen kirkkauden päivänkoitosta enää ainutkaan aurinko nouse, että iankaikkisen laupeuden valtameri on ainiaaksi vaiennut ja ettei ikivanhan kirkkauden pyhätöstä Jumalan sanansaattajia enää ilmesty. Sellainen on näiden ahdasmielisten, halveksittavien ihmisten ymmärryksen määrä. He ovat luulotelleet, että Jumalan kaikenkäsittävän laupeuden ja Hänen runsaitten armolahjojensa virta, jonka lakkaamista ei voida ajatellakaan, on pysäytetty. Kaikilta tahoilta he ovat nousseet, vyöttäneet sortovallan kupeet ja kaikkensa ponnistaen koettaneet joutavan kuvittelun karvailla vesillä sammuttaa Jumalan palavan pensaan liekkiä muistamatta, että voiman lampun kupu on omassa mahtavassa linnoituksessansa varjeleva Jumalan valoa. – –

Katso, miten ilmeinen ja selvä onkaan Muhammadin, Jumalan sanansaattajan yliherruus tänä päivänä ihmisten keskuudessa. Tiedät hyvin, mikä Hänen uskoansa Hänen järjestelmänsä alkuaikoina kohtasi. Kuinka tuskallisia kärsimyksiä tuo henkinen olemus, tuo puhdas ja pyhin olento saikaan osakseen epäuskoisten ja eksyneitten, tuon ajan jumaluusoppineitten ja heidän liittolaistensa kädestä! Kuinka lukuisat olivatkaan okaat ja orjantappurat, joita he Hänen polullensa kylvivät. On selvää, että häijyssä ja saatanallisessa mielessänsä tuo kurja sukupolvi piti jokaista tuohon kuolemattomaan olentoon kohdistamaansa loukkausta keinona saavuttaa iankaikkinen sivu 41 autuus, koska tuon ajan kaikki tunnetut jumaluusoppineet, kuten 'Abdu'lláh-i-Ubayy, erakko Abú-'Ámir, Ka'b-ibn-i-Ashraf ja Nadr-ibn-i-Hárith, pitivät Häntä petkuttajana ja Hänet mielipuoleksi ja pilkkaajaksi julistivat. Niin tuskallisia syytöksiä he esittivät Häntä vastaan, että niistä kertoessamme Jumala kieltää mustetta virtaamasta, kynäämme kulkemasta ja sivua niitä kantamasta. Nämä vihamieliset herjaukset kiihottivat kansaa nousemaan Häntä vastaan ja kiduttamaan Häntä. Ja miten hillitöntä onkaan kidutus, jos aikansa jumaluusoppineet ovat sen ylimpiä yllyttäjiä, jos he seuraajiensa edessä Hänet tuomitsevat, karkottavat Hänet keskuudestaan ja Hänet vääräuskoiseksi julistavat. Eikö sama ole kohdannut tätä palvelijaa, eivätkö kaikki ole sen omin silmin nähneet?

Tästä syystä Muhammad huudahti: ”Ei ainutkaan Jumalan profeetta ole kärsinyt sellaista vääryyttä kuin Minä.” Qur'ánissa mainitaan kaikki Häntä vastaan esitetyt herjat ja syytökset samoin kuin kaikki Hänen kestämänsä kärsimykset. Tutkikaatte siis Qur'ánia, jotta kenties oppisitte tietämään, mikä Hänen ilmoitustansa kohtasi. Niin ankara oli Hänen ahdinkonsa, että joksikin aikaa kaikki katkaisivat yhteytensä häneen ja Hänen kumppaneihinsa. Ken ikinä Hänen kanssaan seurusteli, sai tuta Hänen vihollistensa säälimättömän julmuuden. – –

Ajattele, miten toisin kaikki on tänä päivänä. Katso, miten monet hallitsijat lankeavat polvillensa Hänen nimensä edessä. Kuinka lukuisat kansat ja kuningaskunnat sivu 42 ovatkaan etsineet suojaa Hänen siimeksestänsä, ovat uskollisia Hänen asiallensa ja ovat siitä ylpeitä. Saarnastuolien korkeuksista kohoaa tänä päivänä sanoja, jotka täynnään nöyryyttä ylistävät Hänen siunattua nimeänsä, ja minareettien huipuilta kajahtava huuto kutsuu Hänen kansansa paljoutta Häntä palvelemaan. Nekin maailman kuninkaat, jotka eivät ole Hänen oppiansa omaksuneet eivätkä luopuneet epäuskon viitasta, myöntävät ja tunnustavat tuon laupeuden päiväntähden suuruuden ja voittamattoman majesteettiuden. Tällainen on Hänen maallinen yliherruutensa, josta näet todisteita kaikkialla. Vääjäämättä on tämä yliherruus paljastuva ja vakiintuva joko kunkin Jumalan ilmaisijan elinaikana tahi Hänen ylettyään todelliseen asumukseensa korkeuksien valtakuntaan. – –

On ilmeistä, että kunkin uskontojärjestelmän mukanaan tuomat muutokset ovat niitä synkkiä pilviä, jotka tulevat ihmisymmärryksen silmien ja jumalallisen olemuksen päivänkoitosta kohoavan jumalallisen valonlähteen väliin. Ajattele, miten ihmiset sukupolvesta toiseen ovat sokeasti jäljitelleet isiänsä ja kasvaneet uskonsa sanelemien säädösten ja tapojen mukaisesti. Jos nämä ihmiset sitten yhtäkkiä huomaisivat, että heidän keskuudessansa elänyt henkilö, joka kaikissa inhimillisissä rajoituksissansa on ollut heidän kaltaisensa, on noussut kumoamaan kaikki heidän uskontonsa säätämät periaatteet – periaatteet, joiden mukaisesti heitä on halki vuosisatojen kasvatettu ja joiden jokaista vastustajaa ja kieltäjää sivu 43 he ovat oppineet pitämään uskottomana, syntisenä ja jumalattomana – olisivat he varmasti sokeita ja kykenemättömiä Hänen totuuttansa näkemään. Tällaiset seikat ovat kuin ”pilviä”6 niiden silmiä pimentämässä, joiden sisäinen olemus ei ole maistanut irrottautuneisuuden salsabílista eikä juonut Jumalan tuntemisen Kawtharista. Näihin oloihin tutustuessaan tällaiset ihmiset sokaistuvat niin, että he epäröimättä julistavat Jumalan ilmaisijan vääräuskoiseksi ja tuomitsevat Hänet kuolemaan. Olette varmasti kuulleet näin kautta aikain tapahtuneen, ja näette niin tänäkin päivänä tapahtuvan.

Sen tähden meidän tulee Jumalan näkymättömän avun turvin tehdä kaikkemme, jotteivät nämä synkät verhot, nämä taivaasta lähetettyjen koettelemusten pilvet, estäisi meitä Hänen säteilevien kasvojensa kauneutta näkemästä ja jotta me vain Hänen oman itsensä perusteella Hänet tuntisimme.

1 Joh. 14:28.

2 Vrt. Joh. 14:26, 16:13.

3 Joh. 14:28.

4 Vrt. Qur'án 5:64.

5 Vrt. Qur'án 48:10.

6 Vrt. Qur'án 25:25 ja Matt. 24:30.