Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

127: Mikäli toiveenne, oi ihmiset, on tuntea Jumala…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

127: Mikäli toiveenne, oi ihmiset, on tuntea Jumala…

Mikäli toiveenne, oi ihmiset, on tuntea Jumala ja nähdä Hänen mahtinsa suuruus, niin katsokaa Minua Minun omilla silmilläni älkääkä kenenkään toisen silmillä. Muutoin ette milloinkaan sivu 293 kykene Minua tuntemaan, vaikka pohtisitte asiaani niin kauan, kuin Minun valtakuntani kestää, ja mietiskelisitte kaikkia luotuja halki Jumalan, kaikkien korkeimman Herran, kaikkivaltaisen, ikiolevan, kaikkiviisaan ikuisuuden. Näin Me olemme saattanut julki ilmoituksemme totuuden, jotta ihmiset kenties havahtuisivat piittaamattomuudestansa ja olisivat niitä, jotka ymmärtävät.

Katsokaa, kuinka alhainen on näiden ihmisten tila, jotka varsin hyvin tietävät, että Minä olen uhrannut itseni ja omaiseni Jumalan polulla turvatakseni heidän uskonsa Häneen, ja jotka ovat täysin selvillä siitä, miten viholliseni ovat Minua saartaneet päivinä, jolloin ihmisten sydämet pelkäsivät ja vapisivat, päivinä, jolloin he kätkeytyivät Jumalan rakastettujen ja Hänen vihollistensa katseilta ja keskittyivät oman turvallisuutensa ja rauhansa varmistamiseen.

Vihdoin Meidän onnistui ilmaista Jumalan asia ja korottaa se niin korkeaan asemaan, että kaikki – paitsi ne, jotka kantoivat sydämessänsä kaunaa tätä nuorukaista kohtaan ja asettivat vertaisia Kaikkivaltiaan rinnalle – tunnustivat Jumalan yliherruuden ja Hänen valtasuuruutensa. Mutta huomatkaa, miten huolimatta tästä ilmoituksesta, jonka vaikutus on ulottunut kaikkiin luotuihin, ja tämän valon kirkkaudesta, jonka kaltaista ei heistä yksikään ole koskaan nähnyt, huomatkaa, miten Bayánin kansa on kieltänyt Minut ja kiistellyt Minua vastaan. Jotkut ovat kääntyneet pois Jumalan polulta; ovat kiistäneet Hänen arvovaltansa, johon he olivat uskoneet; ja ovat sivu 294 toimineet julkeasti Jumalaa, kaikkein voimallisinta, kaikkein ylhäisintä suojelijaa, kaikkein ylevintä, kaikkein korkeinta kohtaan. Toiset empivät ja epäröivät Hänen polullansa ja pitivät Luojan asiaa sisimmältä totuudeltansa pätemättömänä, ellei se, joka Minun tahdostani luotiin, tukenut sitä hyväksynnällänsä. Niin ovat heidän työnsä tyhjiin rauenneet, ja sittenkään he eivät sitä käsittäneet. Heidän joukossansa on myös se, joka koki mitata Jumalaa oman itsensä mitalla ja jonka Jumalan nimet niin harhaannuttivat, että hän nousi Minua vastaan; se, joka julisti Minun ansaitsevan tulla surmatuksi ja syytti Minua juuri niistä rikkomuksista, joihin hän oli itse syyllistynyt.

Niinpä Minä tunnustankin suruni ja murheeni Hänelle, joka on Minut luonut ja Minulle uskonut sanomansa. Häntä Minä kiitän ja ylistän siitä, mitä Hän on säätänyt, yksinäisyydestäni sekä ahdistuksestani niiden käsissä, jotka ovat Hänestä kauas eksyneet. Kärsivällisesti Minä olen kestänyt ja tulen vastakin kestämään Minua kohdanneet koettelemukset, ja panen kaiken uskoni ja luottamukseni Jumalaan. Häntä olen rukoileva näin sanoen: Opasta palvelijasi, oi Herrani, suosiosi ja anteliaisuutesi kartanoon äläkä salli heidän jäädä osattomiksi Sinun armosi ja moninaisten siunaustesi ihmeistä. Sillä he eivät tiedä, mitä Sinä olet heille koko luomakuntaa syleilevässä armossasi määrännyt. Ulkonaisesti, oi Herra, he ovat heikkoja ja avuttomia; sisäisesti he ovat pelkkiä orpoja. Sinä olet kaikkein anteliain, kaikkisuopa, sivu 295 kaikkein ylevin, kaikkein korkein. Älä kohdista heihin, oi Jumalani, vihasi hehkua, vaan pidätä heitä aina siihen aikaan asti, jolloin armosi ihmeet on paljastettu, jotta he kenties Sinun tykösi palaisivat ja anoisivat Sinulta anteeksi sitä, mitä he ovat Sinua vastaan rikkoneet. Totisesti, Sinä olet anteeksiantavainen, kaikkein armahtavaisin.