Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

126: Mihin ikinä Meidät karkotettaneenkin…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

126: Mihin ikinä Meidät karkotettaneenkin…

Mihin ikinä Meidät karkotettaneenkin, miten suuriin kärsimyksiin Me joutunemmekin, on niiden, jotka ovat Jumalan kansaa, horjumattoman päättäväisesti ja ehdottoman luottavaisesti pidettävä silmänsä suunnattuina kirkkauden päivänkoittoon ja uurastettava kaiken sen hyväksi, mikä on omiaan parantamaan maailmaa ja kasvattamaan sen kansoja. Kaikki Meitä menneisyydessä kohdannut on palvellut ilmoituksemme etuja ja kirkastanut sen kunniaa, ja samaan tulokseen on johtava kaikki, mikä kenties on Meitä vastaisuudessa kohtaava. Pysykää kaikesta sydämestänne Jumalan asiassa, jonka on alas lähettänyt Hän, joka on säätäjä, kaikkiviisas. Mitä suurinta lempeyttä ja armeliaisuutta osoittaen Me olemme kutsunut ja opastanut kaikkia kansoja ja kansakuntia siihen, mikä on niitä todellakin hyödyttävä.

Totuuden Päiväntähti, joka loistaa korkeimmassa kirkkaudessansa, on todistajamme! Niillä, jotka ovat Jumalan kansaa, ei ole mitään muuta pyrkimystä kuin uudistaa maailma, jalostaa sen elämää, ja virvoittaa sivu 291 sen kansat. Totuudellisuus ja hyväntahtoisuus ovat aina olleet heidän ihmissuhteittensa tuntomerkkejä. Heidän ulkonainen käytöksensä on vain heidän sisäisen elämänsä heijastusta ja heidän sisäinen elämänsä heidän ulkonaisen käytöksensä kuvastin. Mikään verho ei kätke eikä peitä niitä totuuksia, jotka ovat heidän uskonsa perusta. Nämä totuudet ovat kaikkien ihmisten silmien eteen paljastetut, ja voidaan ne erehtymättömästi tunnistaa. Jo heidän tekonsakin todistavat näiden sanojen totuudesta.

Jokainen valpas silmä voi tänä päivänä nähdä Jumalan ilmoituksen valonsarastuksen ja jokainen tarkkaavainen korva tuntea äänen, joka kuului palavasta pensaasta. Niin vuolas on jumalallisen armon vetten vuo, että Hän, joka on Jumalan merkkien päivänkoitto ja Hänen kirkkautensa todisteitten ilmaisija, seurustelee ja keskustelee verhotta ja kätkeytymättä maan kansojen ja sukukuntien kanssa. Kuinka lukemattomat ovatkaan ne, jotka ovat vihankaunaisin sydämin Meidän läheisyyteemme hakeutuneet ja uskollisina ja rakastavina ystävinä Meidän luotamme poistuneet. Armon portit ovat selkosellaan kaikkien ihmisten kasvojen edessä. Ulkonaisesti Me olemme kohdellut samalla tavalla niin vanhurskasta kuin syntistäkin ollessamme heidän kanssaan tekemisissä, jotta pahantekijä kenties saavuttaisi jumalallisen anteeksiannon rajattoman valtameren. Nimemme ”Salaaja” on vuodattanut sellaisen valon ihmisten ylle, että tottelemattomat ovat kuvitelleet kuuluvansa hurskasten joukkoon. Kenellekään, joka Meitä etsii, sivu 292 Me emme koskaan tuota pettymystä, eikä siltä, joka on kääntynyt kasvonsa Meidän puoleemme, evätä pääsyä kartanoomme. – –

Oi ystävät! Auttakaatte ainoaa tosi Jumalaa, ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa, kauniilla teoillanne sekä sellaisella käytöksellä ja luonteella, jotka ovat otolliset Hänen silmissänsä. Ken tänä päivänä pyrkii Jumalaa auttamaan, sulkekoon silmänsä kaikelta, minkä omistaa, ja avatkoon ne Jumalan asioille. Lakatkoon hän harrastamasta sitä, mikä häntä itseään hyödyttää, ja keskittyköön siihen, mikä ylentää Kaikkivaltiaan kaikenvoittavaa nimeä. Hänen tulisi puhdistaa sydämensä kaikista alhaisista pyyteistä ja turmeltuneista haluista, sillä Jumalan pelko on ase, joka tekee hänet voitokkaaksi, tärkein väline, jolla hän voi saavuttaa tarkoituksensa. Jumalan pelko on varustus, joka Hänen asiaansa varjelee, kilpi, jonka avulla Hänen kansansa kykenee saavuttamaan voiton. Se on viiri, jota yksikään ihminen ei voi halventaa, voima, jolle mikään muu voima ei voi vetää vertaa. Sen avulla ja Hänen luvallansa, joka on sotajoukkojen herra, on niiden, jotka ovat vetäytyneet Jumalan luo, onnistunut kukistaa ja valloittaa ihmissydänten linnoitukset.