Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

125: Oi veljeni! Kun tosi etsijä päättää…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

125: Oi veljeni! Kun tosi etsijä päättää…

Oi veljeni! Kun tosi etsijä päättää astua etsinnän askelen Ikiaikaisen tuntemukseen johtavalla polulla, hänen on ennen muuta puhdistettava sydämensä, joka on Jumalan sisimpien salaisuuksien ilmaisemisen sija, kaikesta sitä hämärtävästä hankitun tiedon tomusta ja saatanallisen kuvittelun ilmentymien harhoista. Hänen on pestävä povensa, joka on rakastetun iäisen rakkauden pyhättö, kaikesta liasta ja pyhitettävä sielunsa kaikesta, mikä on vedestä ja savesta, kaikista haipuvista ja katoavaisista kiintymyksistä. Hänen on niin puhdistettava sydämensä, että siellä ei häily rakkauden eikä vihan häivääkään, jottei rakkaus sokeasti viettäisi häntä erheeseen tai viha häntä totuudesta suistaisi. Kuten voit tänäkin päivänä nähdä, useimmat ihmiset ovat sellaisen rakkauden tai vihan vuoksi kaihtaneet kuolemattoman kasvoja, ovat eksyneet kauas jumalallisten salaisuuksien olennoitumista ja kuljeksivat paimenetta unhotuksen ja erheen erämaassa.

Tuon etsijän on kaikkina aikoina pantava luottamuksensa Jumalaan, hyljättävä maan kaikki kansat, sivu 285 irrottauduttava tomun maailmasta ja oltava uskollinen Hänelle, joka on herrain Herra. Koskaan hän ei saa pyrkiä korottamaan itseään muiden yläpuolelle, vaan hänen on sydämensä taulusta pestävä pois ylpeyden ja omahyväisyyden vähäisinkin häivä, pysyttävä kärsivällisenä ja alistuvaisena sekä noudatettava vaiteliaisuutta ja kartettava joutavaa puhetta. Sillä kieli on kytevää tulta ja liiallinen puhe kuolettavaa myrkkyä. Aineellinen tuli tuhoaa ruumiin, mutta kielen tuli ahmaisee sekä sydämen että sielun. Edellisen voima kestää vain hetkisen, mutta jälkimmäisen seuraukset vuosisadan.

Tuon etsijän tulisi myös pitää panettelua hirvittävänä erheenä ja pysyä erossa sen vallasta, sillä panettelu sammuttaa sydämen valon ja tukahduttaa sielun elämän. Hänen tulisi tyytyä vähään ja vapautua kaikista kohtuuttomista pyyteistä. Hänen tulisi vaalia niiden seuraa, jotka ovat luopuneet maailmasta, ja pitää ylvästelevien ja maailmallisten ihmisten kaihtamista erityisen arvokkaana etuna. Jokaisen päivän koitteessa hänen tulisi olla yhteydessä Jumalaan ja kaikesta sielustansa pysyä lujana rakastettunsa etsinnässä. Hänen tulisi polttaa pois jokainen niskoitteleva ajatus Hänen rakastavan mainintansa liekillä ja salaman nopeudella sivuuttaa kaikki muu kuin Hänet. Hänen tulisi auttaa kodittomia ja olla milloinkaan kieltämättä puutteenalaiselta apuansa. Hänen tulisi olla ystävällinen eläimille, saati sitten lähimmäisellensä, sille, joka on saanut puhumisen kyvyn. Hänen ei tulisi epäröidä uhrata elämäänsä rakastettunsa sivu 286 puolesta eikä antaa ihmisten arvostelun käännyttää itseään pois totuudesta. Hänen ei tulisi toivoa toisille sitä, mitä hän ei itsellensä toivo, eikä luvata mitään, mitä hän ei täytä. Kaikesta sydämestänsä hänen tulisi kaihtaa pahantekijäin seuraa ja rukoilla heidän syntiensä anteeksiantamusta. Hänen tulisi suoda anteeksi syntiselle ja olla koskaan halveksimatta hänen alhaista tilaansa, sillä kukaan ei tiedä, mikä hänen oma loppunsa on oleva. Kuinka usein onkaan synnintekijä kuolemansa hetkellä päässyt uskon ytimeen ja kuolemattomuuden maljasta juoden kohonnut korkeuden joukkojen luo! Ja kuinka usein onkaan harras uskova sielunsa ylösnousemuksen hetkellä muuttunut siinä määrin, että on suistunut alimmaiseen tuleen!

Meidän tarkoituksemme nämä vakuuttavat ja arvovaltaiset sanat ilmaistessamme on painaa etsijän mieleen, että hänen tulisi pitää katoavaisena kaikkea paitsi Jumalaa ja nähdä kertakaikkisena olemattomuutena kaikki paitsi Hänet, joka on kaiken palvonnan kohde.

Nämä ovat ylevämielisten ominaisuuksia ja henkisesti asennoituvien tuntomerkkejä. Ne jo mainittiin puhuttaessa vaatimuksista, jotka todellisen tiedon polkua kulkeville matkalaisille asetetaan. Kun kaikesta irrottautunut matkalainen ja vilpitön etsijä on nämä perusedellytykset täyttänyt, silloin ja vasta silloin häntä voidaan tosi etsijäksi kutsua. Kun hän on täyttänyt ehdot, jotka sisältyvät säkeeseen ”Ken sivu 287 ponnistelee Meidän tähtemme”1, saa hän nauttia seuraavien sanojen suomista siunauksista: ”Meidän teillämme Me häntä varmasti johdatamme.”1

Vasta kun etsinnän, vakaan kilvoittelun, ikävöivän kaipauksen, kiihkeän antaumuksen, palavan rakkauden, hurman ja haltioitumisen valo syttyy etsijän sydämeen ja Hänen laupeutensa tuulenhenki kantautuu hänen sieluunsa, haihtuu erheen pimeys, epäilysten ja epäluulojen usvat hälvenevät ja tiedon ja varmuuden valot täyttävät hänen olemuksensa. Tuona hetkenä tulee salaperäinen airut hengen iloviestiä tuoden ilmestymään säteilevänä kuin aamu Jumalan kaupungista ja tiedon pasuunan pauhulla herättämään sydämen, sielun ja hengen piittaamattomuuden unesta. Tuona hetkenä tulevat pyhän ja ikuisen hengen moninaiset suosionosoitukset ja armon vuodatukset antamaan etsijälle uuden elämän, niin että hän havaitsee saaneensa uuden näön, uuden kuulon, uuden sydämen ja uuden mielen. Hän tulee mietiskelemään maailmankaikkeuden ilmiselviä merkkejä ja tunkeutumaan sielun salattuihin arvoituksiin. Jumalan silmin tarkaten hän on jokaisessa atomissa näkevä oven, joka johdattaa hänet ehdottoman varmuuden tyyssijoille. Kaikessa hän on löytävä jumalallisen ilmoituksen salaisuuksia ja todisteita ikuisesta ilmaisemisesta.

Vannon Jumalan kautta! Jos etsijä, joka astuu opastuksen polkua ja pyrkii kohoamaan vanhurskauden sivu 288 korkeuksiin, saavuttaisi tämän loistavan ja ylevän aseman, hän jo tuhannen virstan päähän tuntisi Jumalan sulotuoksun ja näkisi jumalallisen johdatuksen säteilevän aamun sarastavan kaiken päivänkoitosta. Joka ainut asia, mitättöminkin, olisi hänelle ilmoitus, joka johdattaa häntä hänen rakastettunsa, hänen etsintänsä kohteen luo. Niin suuri on tämän etsijän käsityskyky oleva, että hän erottaa totuuden valheesta yhtä selvästi kuin hän erottaa auringon pimennosta. Jos idän kaukaisimmilta kulmilta puhaltuisi Jumalan sulotuoksuja, hän varmasti ne tuntisi ja niitä hengittäisi, vaikka hän asuisi lännen etäisimmillä äärillä. Samoin hän on selvästi erottava kaikki Jumalan merkit – Hänen ihmeelliset ilmauksensa, Hänen suuret työnsä ja voimalliset tekonsa – ihmisten tekemisistä, sanoista ja tavoista aivan niin kuin jalokiviseppä, joka tietää eron kallisarvoisen kiven ja kallionkappaleen välillä, ja ihminen, joka erottaa kevään syksystä ja kuuman kylmästä. Kun ihmissielun uoma on puhdistettu kaikista maallisista ja haitallisista kiintymyksistä, se havaitsee erehtymättä rakastetun henkäyksen mittaamattomien matkojen takaa ja on sen tuoksun opastamana saapuva ja astuva varmuuden kaupunkiin.

Siellä etsijä näkee Hänen ikiaikaisen viisautensa ihmeet ja havaitsee kaikki salaiset opetukset tuossa kaupungissa kukoistavan puun lehvien havinasta. Sekä sisäisellä että ulkoisella kuulollansa hän on sen tomusta kuuleva kiitoksen ja ylistyksen hymnien kohoavan herrain Herralle ja sisäisellä katseellansa käsittävä sivu 289 ”paluun” ja ”uuteen eloon heräämisen” salaisuudet.

Miten sanomattoman loistavat ovatkaan ne merkit, tunnukset, ilmestykset ja ihmeet, jotka Hän, nimien ja ominaisuuksien kuningas, on tuolle kaupungille määrännyt! Tähän kaupunkiin saapuminen sammuttaa vedettä janon ja sytyttää liekittä rakkauden Jumalaan. Joka ruohonlehteen on kätkettynä tutkimattoman viisauden salaisuuksia, ja joka ruusupensaasta tuhannet satakielet heläyttävät autuaallisen hurman vallassa sävelmänsä. Sen ihmeelliset tulppaanit ilmaisevat palavan pensaan kuolemattoman tulen salaisuuden, ja sen pyhyyden suloiset tuoksut leyhyvät messiaanisen hengen viehkeyttä. Kullatta se lahjoittaa rikkautta, ja kuolematta se suo kuolemattomuuden. Sen jokaiseen lehvään on talletettuna sanoin kuvaamattomia riemuja ja jokaiseen kammioon kätkettynä lukemattomia salaisuuksia.

Ne, jotka urheasti ponnistelevat Jumalaa etsiessään, ovat kaikesta paitsi Hänestä luovuttuaan niin tuohon kaupunkiin kiintyneet ja vihityt, etteivät he voi ajatella edes hetkiseksi siitä eroavansa. He kuulevat erehtymättömiä todistuksia tuon yhteisön hyasintilta ja saavat sen ruusun kauneudelta ja sen satakielen sävelmältä varmat vakuudet. Kerran noin tuhannessa vuodessa tämä kaupunki uudelleen rakennetaan ja kaunistetaan. – –

Tuo kaupunki ei ole mikään muu kuin Jumalan sana, joka jokaisena aikakautena ja joka uskontojärjestelmässä ilmoitetaan. Mooseksen päivinä se oli sivu 290 Pentateukki, Jeesuksen päivinä Evankeliumi, Muhammadin, Jumalan sanansaattajan päivinä Qur'án, tänä päivänä Bayán ja Hänen uskontojärjestelmässänsä, jonka Jumala on ilmaiseva, Hänen oma kirjansa – kirja, jonka arvovaltaan kaikkien aikaisempien uskontojärjestelmien kirjat ovat sidotut, kirja, joka on niiden kaikkien joukossa verrattomin ja ylevin.

1 Vrt. Qur'án 29:69.